Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ เรามุ่งมั่นที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างครบวงจร พร้อมด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงในด้านโรคมะเร็ง ประกอบด้วยทีมแพทย์ ทางด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ พยาธิแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา แพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง จิตแพทย์ แพทย์ผู้รักษาด้านความเจ็บปวด โภชนากร และทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

a. ตรวจค้นหามะเร็งระยะแรก เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งชนิดต่างๆ

b. ตรวจวินิจฉัยผู้ที่มีอาการผิดปกติ และมีสัญญาณเตือนโรคมะเร็ง ดังนี้

*หากมีอาการมากกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

c. ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การส่องกล้องตรวจลำไส้ หรือ กระเพาะอาหาร, อัลตราซาวด์ ฯลฯ

d. ติดตามเฝ้าระวังผู้มีผลการตรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบบี, ผู้มีผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกลายเป็นมะเร็งหรือพบ การติดเชื้อ ฮิวแมนแพพพิลโลมา ไวรัส เป็นต้น

e. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

1. ศัลยกรรมมะเร็ง

​ศัลยกรรมมะเร็งเป็นอีกหนึ่งในทางการรักษาโรคมะเร็งหากผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่เต้านม มีก้อน หรือมีความผิดปกติส่วนต่างๆของร่างกาย โดยการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม เราพร้อมให้บริการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ดังนี้

 1. มะเร็งเต้านม
 2. มะเร็งลำไส้
 3. เนื้องอกที่ต่อมไร้ท่อ
 4. มะเร็งปอด
 5. มะเร็งระบบทางเดินอาหาร
 6. มะเร็งตับ
 7. มะเร็งตับอ่อน
 8. มะเร็งทวารหนัก
 9. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 10. มะเร็งต่อมไทรอยด์

2. เคมีบำบัด

 1. หน่วยเคมีบำบัดสามารถบริการผู้ป่วยทั้งแบบไป-กลับ ในวันเดียวกัน รวมทั้งให้บริการรักษาด้วยยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Molecular targeted therapy เป็นโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานด้านรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology) ได้แก่ การทำ TOCE (Trans Oily Chemotherapy Embolization) และ RFA (Radio-Frequency Abration)
 2. 12 ความต่าง เมื่อได้รับยาเคมีบำบัดที่นี่

3. รังสีรักษา

การฉายรังสี คือ การใช้รังสีพลังงานสูงในการฆ่าเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับการฉายรังสีหลังการผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านม การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของก้อน ผู้ป่วยบางรายก้อนขนาดใหญ่หรือยากที่จะผ่าตัดออกจำเป็นต้องฉายรังสีเพื่อให้ขนาดก้อนเล็กลงแล้วจึงผ่าเอาก้อนออก อาจมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดด้วย

การให้รังสีมี 2 ประเภท คือ

 1. การให้รังสีจากเครื่องกำเนิดขนาดใหญ่ภายนอกร่างกาย (External radiation)
  ผู้ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลแบบไปกลับได้โดยไม่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ใช้เวลาประมาณ 5 วัน/สัปดาห์ รวมประมาณ 3-4 สัปดาห์
   
 2. การให้รังสีจากแหล่งกำเนิดกัมมันตรังสีที่ฝังไว้ที่เต้านม
  โดยการใช้ท่อพลาสติกบางๆภายในมีสารกัมมันตรังสีฝังลงที่เต้านม (Internal radiation or Implant radiation) ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันผู้ป่วยจะต้องพักรับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดการรักษาและแพทย์จะถอดท่อออกเมื่อรักษาเสร็จ

รังสีรักษาใช้รักษาได้ทั้งโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น โรคเนื้องอก เนื้องอกในสมอง เนื้องอกต่อมใต้สมอง โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง เป็นต้น แพทย์จะเป็นผู้พิจรณาถึงข้อบ่งชี้ในการใช้รังสีรักษา สำหรับโรคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

การรักษาด้วยการใช้รังสีรักษามีวิธีดังนี้

 • เครื่องเร่งอนุภาค EDGE เป็นเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม สามารถให้ขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง และในรังสีปริมาณสูงจะเข้าทำลายเซลล์มะเร็งได้ทุกตำแหน่งของร่างกาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัด
 • การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ (ฝังแร่) Brachytherapy
  เป็นวิธีการรักษาโดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการรักษาก้อนมะเร็ง ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับปริมาณรังสีสูง และบริเวณที่อยู่ถัดมา เนื้อเยื่อปกติได้รับปริมาณรังสีน้อย โดยต้นกำเนิดรังสีที่ใช้ คือ อิริเดียม-192 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ
 • เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator (LINAC)
  เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตรังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูง โดยสามารถแบ่งระดับพลังงานของรังสีเอ็กซ์ได้
 • เครื่อง VMAT
  เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้ระยะเวลาในการฉายค่อนข้างน้อย ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถบริการผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้น


การดูแลขณะรักษา และหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

 1. การระงับปวด
 2. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 3. Think Positive Club
 4. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 5. การฟื้นฟูสภาพฯ

4. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

5. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

6. เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น