Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

การรักษามะเร็งด้วยเข็มความร้อน (RF)

มะเร็งตับ และมะเร็งปอด ยังคงป็นมหันตภัยสำหรับชีวิตคนไทยในปัจจุบัน ยังไม่รวมถึงมะเร็งที่อื่นๆ ที่มีการกระจายมาที่ตับหรือปอดแล้วนั้น ยิ่งทำให้โอกาสในการได้รับการรักษาของผู้ป่วยน้อยลงไปทุกที

ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน มีผู้ป่วยเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้สูญเสียโอกาสนั้นไป อาจเพราะเป็นในระยะมากเกินกว่าการผ่าตัดจะได้ผลดี หรือ เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการผ่าตัด โชคดีที่วงการแพทย์ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือที่เข้ามาช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก เช่น การฉายแสง การให้เคมีบำบัด หรือการรักษาด้วยยาก็ตาม

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาการรักษาที่ให้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัด โดยใช้วิธีไม่ผ่าตัด หนึ่งในวิธีนั้นคือ การรักษาผ่านผิวหนังด้วยการสอดเข็ม โดยอาศัยครื่องมือ เช่น อัลตราซาวน์ หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการนำทาง ซึ่งเมื่อปลายเข็มอยู่ในตัวก้อนภายในอวัยวะที่จะทำการรักษาแล้ว แพทย์จะสามารถทำการรักษาด้วยวิธีอีกหลายวิธี

พลังงานคลื่น RF (Radiodofrequency) เป็นพลังงานที่สามารถส่งความร้อนผ่านปลายเข็มให้กระจายออกในลักษณะรูปทรง ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตายของเซลล์มะเร็งอย่างถาวร ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้ การใช้เข็ม RF ในการรักษาปัจจุบันใช้กับก้อนเนื้องอกที่ตับ ขนาดไม่เกิน 4 ซม. และมีจำนวนไม่เกิน 4 ก้อน รวมทั้งใช้กับก้อนเนื้อที่ปอดที่มีขนาดไม่เกิน 3 ซม. ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเรายังสามารถใช้วิธีการนี้ใน การรักษาก้อนเนื้อที่ไต ต่อมหมวกไต และกระดูกได้เช่นเดียวกัน

 

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี RF

เราสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ แต่ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ หรือยานอนหลับ ภายหลังการรักษาจะมีเพียงแผลขนาดเล็กๆ หรืออาจไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยในอนาคต ท่านอาจพักในโรงพยาบาลเพียง 1 – 2 วัน และกลับไปทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว

โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัด ทั้งนี้เพราะนอกจากจะลดโอกาสเสี่ยงในการดมยาสลบแล้ว โอกาสในการเสียเลือด หรือการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายก็เกิดขึ้นน้อยมาก

ในกรณีการรักษาที่ตับ โอกาสในการตกเลือดในช่องท้องเกิดได้เพียงร้อยละ 3 แต่ส่วนใหญ่จะหยุดได้เอง

ในกรณีการรักษาที่ปอด มีโอกาสเกิดลมรั่ว ในเยื่อหุ้มปอดได้ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการสอดท่อระบายลม โดยทั่วไปการรักษาจะทำเพียงครั้งเดียว มีบางรายอาจต้องมีการทำซ้ำในครั้งที่สองเพื่อให้ก้อนเนื้อตายอย่างสมบูรณ์

ผลการรักษาในก้อนเนื้อที่ตับให้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัด ในขณะที่ภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่ามาก ส่วนการรักษาที่ปอดเมื่อทำร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฉายแสง และการให้เคมีบำบัด จะให้ผลการรักษาที่ดีมากเช่นเดียวกัน นี่เป็นอีกทางเลือกซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นความหวังหนึ่งใน การต่อสู้กับโรคมะเร็ง การรักษามะเร็งด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน สามารถให้การรักษาได้ในมะเร็งตับ และมะเร็งปอด

 

 • การรักษามะเร็งตับด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน (RF)
  ก้อนเนื้อหรือมะเร็งตับ ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเพราะผู้ป่วยอาจมีภาวะตับแข็ง หรือภาวะตับอักเสบร่วมด้วย การรักษาที่ได้ผลส่วนใหญ่ คือ การรักษาผ่านหลอดเลือดโดยการให้ยาเคมี และสารอุดกั้นหลอดเลือด ปัจจุบันการรักษาก้อนเนื้อ หรือมะเร็ง ตับที่มีขนาดเล็กกว่า 4-5 เซนติเมตร ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ เราจะใช้วิธีการรักษาที่เรียกว่า RF ซึ่งเป็นการสอดเข็มขนาด เล็กเข้าไปในตับเพื่อให้ปลายเข็มวางอยู่ตำแหน่งของก้อนเนื้อ โดยอาศัยการนำทางด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรืออัลตราซาวนด์ จากนั้นจะให้พลังงานที่เรียกว่า RadioFrequency (RF) ผ่านเข็มเข้าสู่ก้อนเนื้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนภายในตัวก้อนเนื้อโดยจะได้รับ อุณหภูมิสูงเกือบ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที (ขึ้นกับขนาดและจำนวนของตัวก้อนนั้น) วิธีการนี้ก็เปรียบเสมือนการ เผาก้อนเนื้อในตับนั่นเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื้อตับส่วนดีน้อยที่สุด

  การรักษาด้วยวิธี RF มีข้อดี คือ ไม่ต้องผ่าตัด เพียงแต่ใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือใช้ยานอนหลับในปริมาณเล็กน้อย ใช้เวลาพักฟื้นในโรง พยาบาล 1-2 วันเท่านั้น ปัจจุบันใช้ในการรักษามะเร็งตับ มะเร็งชนิดอื่นที่แพร่กระจายมาที่ตับ หรือกระทั่งมะเร็งปอดในบางกรณี

  การรักษาด้วยวิธี RF ที่ทันสมัยนี้เกิดขึ้นแล้วที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย รังสีแพทย์ ร่วมกับแพทย์มะเร็งวิทยาและแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
 • การรักษามะเร็งปอดด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน (RF)
  มะเร็งปอดยังคงเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย แม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันจะก้าวหน้ามากเพียงใด แต่การตรวจค้นเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้น ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีนัก

  การผ่าตัดยังคงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งปอด ขณะเดียวกันยังอาจต้องร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การอ่านผล หรือการให้ยาเคมีบำบัด

  ผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือร่างกายไม่พร้อมที่จะ ทำการผ่าตัด ปัจจุบันมีการรักษาหลายชนิดที่เข้ามาทดแทน การผ่าตัดได้ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องผ่านหลอดลมหรือผ่านปอด รวมทั้งการรักษาวิธีใหม่ที่ได้รับความยอมรับมาขึ้นในปัจจุบัน คือ การ รักษาโดยใช้เข็มความร้อน หรือ Radio Frequency (RF)

  การรักษาด้วยวิธี RF เป็นการใช้เข็มสอดผ่านผิวหนังเข้าไปในเนื้อ ปอดตรงบริเวณที่เป็นก้อนเนื้อโดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นตัวนำทาง โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือฉีดยานอนหลับร่วมด้วยจากนั้นจะทำให้พลังงาน RF ทำให้เกิดความร้อนซึ่งมีผลให้ก้อนมะเร็ง ตายลงทันที

  การรักษาวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อที่ปอด ซึ่งอาจเกิดจากมะเร็งปอดเอง หรือมะเร็งอื่นที่กระจายมาที่ปอด ซึ่งขนาดไม่เกิน 4 เซนติเมตร และไม่เกิน 3 จุด ที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธี RF อาจเป็นการรักษาร่วมกับ การรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การฉายแสง หรือการให้ยาเคมีบำบัด