Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator (LINAC)

เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตรังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูง โดยสามารถแบ่งระดับพลังงานของรังสีเอ็กซ์ได้เป็น 2 ระดับคือ

พลังงาน 6 MV เหมาะสำหรับในส่วนของรอยโรคที่ลึกไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร

พลังงาน 18 MV เหมาะสำหรับในส่วนของรอยโรคที่ลึกเกิน 10 เซ็นติเมตร

โดย ที่เครื่องเร่งอนุภาค LINAC สามารถให้การรักษาได้ด้วยเทคนิคแบบมาตรฐาน (Conventional therapy) และเทคนิคแบบความแม่นยำสูง 3D-CRT (Three dimensions conformal radiation therapy) หรือ IMRT (Intensity modulated radiation therapy) ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย

ข้อบ่งชี้ กลุ่มผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องฉายรังสี LINAC

กลุ่มโรคเนื้องอกในสมองส่วนต่างๆ

กลุ่มโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมาสู่สมองหรือกลับมาเป็นใหม่

มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ

โรคมะเร็งของกระดูกสันหลัง ต่อมลูกหมาก และ ปอด

เนื้องอกที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับอวัยวะที่ไวต่อรังสี ซึ่งจะเกิดอันตรายถ้าใช้เทคนิคการรักษาแบบเก่า

ข้อดีของเครื่องฉายรังสี LINAC

เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบัน มีความถูกต้องและแม่นยำในการรักษาสูง

เหมาะสำหรับรอยโรคทุกขนาดและอยู่ใกล้อวัยวะที่สำคัญที่มีความไวต่อรังสี

สามารถกำหนดการกระจายของรังสีในเป้าหมายให้พอดีกับขนาดของเป้าหมาย

ลดความเสียหายของเนื้อเยื้อหรือหรืออวัยวะปกติที่อยู่รอบๆรอยโรค

สามารถลดเวลาในการฉายรังสี โดยเพิ่มอัตราปริมาณรังสีให้สูงและสามารถควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้

ผู้ป่วยที่รับการฉายรงสีไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

การปฏิบัติตัวก่อน – หลังการฉายรังสี

การปฏิบัติตัวก่อนฉายรังสี

ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจร่างกาย และซักประวัติอย่างละเอียด รวมทั้งการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการก่อนการฉายรงสี

แนะนำเรื่องเสื้อ-ผ้าเครื่องแต่งกาย เมื่อมารับการฉายรังสี ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการถอดและการสวมใส่

แนะนำการให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อร่างกาย ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว และควรงด สุรา บุหรี่ หมาก พลู เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะฉายรังสี

ดูแลความสะอาดของร่างกาย ปากและฟัน

กรณีมีโรคประจำตัว และมียาประจำที่ต้องรับประทาน สามารถรับประทานได้ต่อเนื่องแต่ต้องแจ้งแพทย์ที่ดูแลทางรังสีรักษารับทราบด้วย

การฉายรังสี ต้องใช้เวลานานดังนั้น ต้องมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเดินทางและที่พักอาศัยขณะมารับการฉายรงสี

การปฏิบัติตัวขณะรับการฉายรังสี และหลังการฉายรังสี

ระมัดระวังอย่าให้เส้นลบ ถ้าเส้นลบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่ที่มารับการฉายในวันถัดมา

หลีกเลี่ยงการใช้ครีมหรือยาทาผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี

การทำความสะอาดร่างกาย แนะนำให้อาบน้ำได้ปกติ แต่ต้องระวังไม่ขัดถู ขี้ไคลหรือใช้สบู่ถู บริเวณที่ฉายรังสี

ห้ามวางกระเป๋าน้ำร้อน หรือน้ำเย็น บริเวณที่ฉายรังสี

ป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี โดยไม่ใส่ เสื้อผ้า ที่คับ หรือเนื้อผ้าหยาบกระด้าง หรือใช้เครื่องผูกรัด

ห้ามใช้แป้งทาบริเวณที่ฉายรังสี เนื่องจากแป้งอาจมีโลหะหนักผสมอยู่ เมื่อฉายรังสีจะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนังรุนแรง

หลีกเลี่ยงการโกนขนหรือผมบริเวณที่ฉายรังสีเพราะอาจทำให้เกิดแผล

ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการรักษาด้วยการฉาย LINAC

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี เมื่อฉายได้ 1-2 สัปดาห์ ผิวหนังอาจมีลักษณะ บวม แดง แห้ง เป็นขุย คัน และ อาจลอก หรือ ตกสะเก็ดได้

อาการอ่อนเพลีย เป็นอาการปกติที่อาจพบได้ระหว่างการฉายรังสี ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานอาหารได้น้อย หรือเบื่ออาหาร

ความต้านทานโรคต่ำ ซีด และเลือดออกง่าย ซึ่งเกิดจากการฉายรังสีจะกดการทำงานของไขกระดูก

ซึ่งมักจะเกิดจากการฉายบริเวณที่มีการสร้างเม็ดเลือดมาก เช่น กระดูกอุ้งเชิงกราน กระดูกซี่โครงและหน้าอก เฝ้าระวังโดยการ เจาะเลือด ดู CBC

การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ เช่น การเกิด Mucositis , diarrhea

อาการปากแห้ง กรณีฉายบริเวณ ศีรษะ ลำคอ และ ต่อมน้ำลาย

อาการทางระบบทางเดินอาหาร กรณีฉายรังสีบริเวณช่องท้อง

อาการทางสมอง กรณีมีการฉายบริเวณ ศีรษะ ซึ่งอาจเกิดสมองบวมได้

อาการของอวัยวะสืบพันธ์ กรณีมีการฉาย บริเวณ อุ้งเชิงกราน เช่น ในเพศชาย อาจเกิดการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ ส่วนเพศหญิงอาจเกิดการตีบตันของช่องคลอด และ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน