Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

ศูนย์เคมีบำบัดวัฒโนสถ

ให้บริการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง อายุรกรรมโรคมะเร็งนั้นหมายถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยยา เช่นยาเคมีบำบัดที่มีจุดประสงค์เข้าไปทำร้ายหรือระงับการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ทางศูนย์มีความมุ่งมั่นให้การรักษาที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและป้องกันไม่ให้โรคเกิดซ้ำ ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาและจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกขั้นตอน ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคมะเร็งและทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพจะวางแผนการรักษาให้เข้ากับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ทางศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดฯ ด้านโรคมะเร็ง

บริการ

บริการศูนย์จะเน้นการรักษาโดยตรงด้วยยา ชนิดของยาและเทคนิคการรักษาจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำของอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและความยินยอมของผู้ป่วย

การรักษา

 • ยาเคมีบำบัด
  • ยาเคมีบำบัดหมายถึงการใช้สารเคมีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง
  • ยาเคมีบำบัดสามารถบริโภคด้วยการทานหรือฉีดและจะแผ่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือด
  • ยาเคมีบำบัดจะใช้ในการ รักษาโรคมะเร็ง ควบคุมการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง และบรรเทาอาการ (เมื่อมะเร็ง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ )
 • การรักษาด้วยฮอร์โมน
  • โรคมะเร็งบางชนิดอาศัยฮอร์โมนเพื่อที่จะเติบโต การรักษาด้วยฮอร์โมนคือการใช้ยา เพื่อที่จะระงับฮอร์โมนเหล่านั้น
  • การรักษาด้วยฮอร์โมนจะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่พึ่งพาฮอร์โมนเช่นมะเร็งเต้านม
  • มีประสิทธิภาพในการระงับการสร้างฮอร์โมนและการป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโต
 • การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง 
  • เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาหรือสารไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
  • ในขณะที่ยาเคมีบำบัดจะมีผลต่อพื้นที่บริเวณของโรคมะเร็ง การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งนั้นจะมีผลกระทบต่ออวัยวะรอบข้างน้อยกว่า
  • มักจะใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดและเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
 • การรักษาแบบกระตุ้นภูมิต้านทาน
  • กระตุ้นและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดเซลล์มะเร็ง
  • มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
  • หนึ่งรูปแบบของการรักษา Immunotherapy  คือการให้ยา โมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่มี แอนติบอดีสังเคราะห์ซึ้งจะแนบกับโปรตีนเฉพาะในเซลล์มะเร็ง

*เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการวิเคราะห์โมเลกุลหรือพันธุกรรมจะช่วยในการเลือกเทคนิคการรักษาที่มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพมากที่สุด

Cancer Care Excellence

ศูนย์อายุรกรรมโรคมะเร็งให้บริการรักษาครบวงจรภายใต้รูปแบบการดูแลโรคมะเร็ง 360 องศา

ศูนย์เคมีบำบัด วัฒโนสถ มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึง อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พยาบาลที่มีประสบการณ์เฉพาะ เภสัชกรด้านโรคมะเร็ง นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา Group Therapy มีการประชุมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มีฟอรั่มที่จะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และอื่น ๆ Education Center พร้อมให้ข้อมูล โรค การรักษา และแนวทางในการ ป้องกันและการดูแลโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยและญาติผ่านสื่อต่างฯเช่น ภาพ เสียง และหนังสือ นอกจากนี้ Call Center สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ภาวะแทรกซ้อน

หน่วยคีโม ของเราเป็นหน่วยที่ออกแบบมาให้ค่อนข้างรีแล็กซ์ตกแต่งห้องให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านของคนไข้เองเพื่อลดความตรึงเครียดของคนไข้ ทำให้คนไข้รู้สึกดี ลดผลข้างเคียงของการรักษา

Ambulatory Chemotherapy เรามีการให้คีโมเธอราพีที่บ้าน กรณีที่คนไข้ต้องให้ยาติดต่อกันหลายวันแต่ไม่ต้องการนอนโรงพยาบาล เรามีอุปกรณ์ใส่ยาคีโมแล้วให้ยาคนไข้ที่บ้านได้ (Portable Pump) โดยเลือกตัวยาที่สามารถให้ได้และมีความปลอดภัย ข้อดีคือ นอกจากคนไข้จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่บ้านได้แล้วยังช่วยประหยัดได้

สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) การรักษามะเร็งจะต้องอาศัยสหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมปรึกษาและตัดสินการรักษา ซึ่งของเรามี Tumor Board Conference ซึ่งจัดเป็นประจำ ซึ่งสามารถนำเคสที่มาขอความคิดเห็น แชร์ร่วมกันเพื่อสรุปหาทางรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้รายนั้นๆ ทางศูนย์มีแพลนที่จะร่วมมือกับศูนย์ MD Edison และจะมีการทำ Tele Conference แลกเปลี่ยนข้อมูลและคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการรักษาอย่างต่อเนื่องทางศูนย์จึงมีการวิจัยทางคลินิกและการฝึกอบรมบุคลากรทางการเเพทย์อย่างต่อเนื่อง