Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

คลินิกระงับปวด

คลินิกระงับปวดให้บริการดูแลรักษาครอบคลุมเรื่องของความปวดทุกด้าน (Pain Management) โดยเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง

การดูแลรักษาความปวด (Pain Management)

ความปวด (Pain) เป็นหนึ่งในอาการส่วนใหญ่ที่พบได้ในโรคมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง โดยอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง ( cancer pain) มีได้หลายสาเหตุ อาทิเช่น

 • อาการปวดจากก้อนมะเร็ง : โดยก้อนมะเร็งไปกดเบียดอวัยวะอื่น กดทับเส้นประสาท หรือลุกลามไปที่กระดูก จึงปวดได้ทุกที่ขึ้นกับว่าก้อนมะเร็งอยู่ที่ตำแหน่งใด
 • อาการปวดจากการรักษามะเร็ง : การรักษามะเร็งมีหลายวิธีเช่น การได้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง หรือการผ่าตัด ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้

การรักษาความปวด ประกอบไปด้วย

 1. การดูแลความปวดแบบเฉียบพลัน (Acute Pain)
  มีบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยกลุ่มที่มีความปวดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นไม่ถึง 3 เดือน ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันทั่วไป ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีความซับซ้อนในการดูแลรักษา และให้คำปรึกษากับแพทย์ทั่วไปที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระดับที่ยากต่อการควบคุม เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดจากพยาธิสภาพในระบบประสาท (Neuropathic Pain) กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดและมีความปวดอย่างเฉียบพลัน (Acute Herpetic Neuralgia) ผู้ป่วยที่ปวดรุนแรงจากตับอ่อนอักเสบที่ต้องการยาแก้ปวดอย่างแรง หรือต้องการทำหัตถการเพื่อสกัดกั้นเส้นประสาท (Nerve Block) เป็นต้น
   
 2. การดูแลรักษาความปวดที่เป็นโรคปวดเรื้อรัง (Chronic Pain)
  เป็นการดูแลในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดมาแล้วมากกว่า 3 เดือน ที่พบบ่อยคือ กลุ่มผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งบางครั้งเราพบว่าผู้ป่วยบางรายที่รักษาโดยการทำกายภาพบำบัด หรือการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วยังมีอาการปวดอยู่ แพทย์และทีมบุคลากรที่ร่วมให้การดูแลรักษาจะทำหัตถการ เช่น การฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในช่องเหนือไขสันหลัง (Epidural Steroid) เพื่อลดอาการปวดหลัง

  นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยปวดเรื้อรังอย่างอื่นเช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด Vascular โรคแขน ขาขาดเลือด ที่เข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางแล้วยังมีอาการปวด ต้องได้รับการดูแลรักษาหรือการทำหัตถการ Sympathetic Block เพื่อสกัดกั้นระบบประสาทความปวดที่มีผลต่อการตีบของหลอดเลือด (sympathetic nervous system) เช่นในกรณีที่มีการตีบของหลอดเลือด หรือร่วมกับทีมแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ในรายที่มีความปวดจากพยาธิสภาพประสาทของเบาหวาน เป็นต้น