Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

คลินิกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ให้บริการดูแลรักษาคลอบคลุมผู้ป่วยแบบประคับประคอง ( Palliative Care)  ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่รักษาไม่หายขาดที่ไม่ใช่มะเร็ง ในส่วนผู้ป่วยมะเร็งแบ่งออกเป็นการดูแลอาการไม่สุขสบายต่างๆทางกาย และด้านอารมณ์ ที่สำคัญ คือ กลุ่มอาการปวดจากมะเร็ง Cancer Pain Syndrome และอาการอื่นๆที่ยากต่อการรักษาในระยะที่มะเร็งลุกลามมากขึ้น

Cancer Pain Syndrome

ให้การดูแลความปวดของผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมทุกระยะ โดยพบว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง สิ่งแรกที่พบคือความรู้สึกกระทบกระเทือนด้านจิตใจ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความวิตก กังวลใจ หรือซึมเศร้า การดูแลโดยทีมเพื่อดูแลรับฟังสิ่งที่อยากพูดคุย หรือต้องการคำปรึกษานอกเหนือไปจากที่คุยกับแพทย์เฉพาะทางมะเร็งแล้ว หรืออาจพิจารณาส่งต่อให้กับจิตแพทย์ การดูแลประคับประคองอาการต่างๆจะดูแลร่วมไปกับแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา รังสีรักษา และแพทย์ด้านอื่นๆ โดยครอบคลุมตั้งแต่การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวดหลังจากผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด แล้วมีผลข้างเคียงจากยา เช่น เยื่อบุอักเสบบริเวณในปาก มีอาการเจ็บปวดแต่รับประทานยาแก้ปวดไม่ได้ระยะหนึ่ง ก็จะพิจารณาให้ยาแก้ปวดโดยอาจใช้เครื่อง Patient Controlled Analgesia (PCA) ซึ่งผู้ป่วยสามารถกดให้ยาแก้ปวดเมื่อรู้สึกปวดรุนแรงด้วยตัวเองเข้าทางหลอดเลือด

ส่วนในกรณีที่มะเร็งกระจาย ลุกลามอย่างมาก ผู้ป่วยที่มีความปวดที่ยากต่อการควบคุมด้วยยาแก้ปวดในขนาดที่ใช้กันทั่วไป หรือได้รับยาจนมีผลข้างเคียง แพทย์ที่ทำการรักษาอาจขอคำปรึกษาเข้ามาที่คลินิก เพื่อช่วยให้การดูแลควบคุมอาการปวดเหล่านี้ โดยรวมไปถึงอาการไม่สุขสบายอื่นๆ มุ่งเป้าเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีความวิตก กังวลใจ  ทีมจะพยายามหาเหตุปัจจัยที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขได้  ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น ใช้เวลาให้มีคุณค่า ลดความไม่สุขสบายทางอารมณ์ เปิดมุมมองเป้าหมายของชีวิต กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เช่น

  • การฝึกให้ผู้ป่วยดูแลพันผ้าโพกผ้า  เมื่อผมร่วงหลังการได้รับเคมีบำบัด เพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้ตามปกติแบบงดงามแม้ยามป่วย
  • การทำอาหารสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเรื่องอาหารสุขภาพ เพื่อสรรหาอาหารที่ดีรับประทาน พร้อมที่จะรับมือกับสภาวะจากมะเร็ง

การทำ Group Therapy

เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโดยการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม ในกลุ่มที่ดูแลเกื้อหนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพูดคุย รับฟังเรื่องราว ปรึกษาปัญหาระหว่างกัน ซึ่งบางครั้งการเปิดประเด็นพูดคุย และเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเอง 

การจัดกิจกรรมโดยใช้เสียงเพลง (music therapy) หรือการใช้ศิลปะบำบัด เช่น การวาดภาพ (art therapy) สามารถที่จะนำผู้ป่วยให้เข้าใจจิตใจตัวเองและเข้าสู่ความผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับไปฝึกด้วยตัวเองที่บ้านด้

โรงพยาบาลวัฒโนสถได้จัดตั้ง “Think Positive Club คลับของคนคิดบวก” ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นคลับที่ใช้ในการแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแล

การติดตามดูแลหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต  (Bereavement Care)

หากผู้ป่วยเสียชีวิต ทางโรงพยาบาลมีการขออนุญาตติดตามพูดคุยกับญาติที่ให้การดูแลผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้าย เพราะการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป อาจเป็นเหตุให้ญาติของผู้ป่วย กลายเป็นผู้ป่วยไปอีกหนึ่งคนด้วยอาการของโรคซึมเศร้า การดูแลแบบ bereavement care ให้กับญาติผู้ป่วย เป็นหนึ่งในการดูแลที่ครอบคลุมของ Palliative Care โดยดูแลทั้งทางกาย ดูแลจิตใจ ครอบครัวและสังคม

การเตรียมพร้อมสำหรับการเสียชีวิตแบบสงบในระยะสุดท้าย (End of Life Care)

ผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแล สามารถรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ Palliative Care ได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
คลินิกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ชั้น 7 โรงพยาบาลวัฒโนสถ
เปิดบริการทุกวัน โทร. 1719