Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ

ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ โรงพยาบาลวัฒโนสถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบทุกมิติ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา พยาบาลและนักรังสีที่มีความรู้และประสบการณ์ ภายใต้บริบทที่มุ่งเน้นความสำคัญ ต่อความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้รับบริการ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านทีมแพทย์รังสีรักษา เทคโนโลยีและเครื่องมืออันทางรังสีรักษาที่ครบครันแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Scope of service

โดยหลักการของรังสีรักษา (Radiation Therapy) คือ การรักษาโรคมะเร็ง (Malignant Tumor) หรือ รอยโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง (Benign tumor) โดยการใช้รังสีพลังงานสูงในปริมาณที่เพียงพอไปควบคุมหรือทำลาย เซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงเนื้อเยื่อหรืออวัยวะสำคัญที่อยู่ข้างเคียงให้ได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด การฉายรังสีเป็นการใช้รังสีในปริมาณที่พลังงานสูงเพื่อรักษาโรค โดยมีกระบวนการเป็นลำดับ ตั้งแต่การจำลองการรักษา การวางแผนการรักษา การตรวจสอบตำแหน่งก่อนเริ่มรักษา และการรักษาด้วยการฉายรังสี ตามลำดับ

การใช้รังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy หรือ External beam therapy) คือ การรักษาที่มีต้นกำเนิดรังสีห่างจากบริเวณที่จะรักษา โดยการใช้เครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) ส่งผ่านลำรังสีพลังงานสูงไปยังเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าก้อนมะเร็งนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนของร่างกายก็ตาม

โรงพยาบาลวัฒโนสถ มีเครื่องฉายรังสี ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) พร้อมกับระบบรังสีรักษาภาพนำวิถี (IGRT) ที่ทันสมัย ได้แก่

 1. เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ เครื่องเร่งอนุภาค EDGE เป็นเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม สามารถให้ขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง และในรังสีปริมาณสูงจะเข้าทำลายเซลล์มะเร็งได้ทุกตำแหน่งของร่างกาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัด

  ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องเร่งอนุภาค EDGE ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ สามารถฉายรังสีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งการรักษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในห้องฉายรังสีเพียง 15 นาทีต่อครั้ง

 2. เครื่องเร่งอนุภาค LINAC (Linear Accelerator : ELEKTA PRECISE) เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตรังสีX-Ray พลังงานสูง ภายในเครื่องมีอุปกรณ์ที่สามารถกำหนดขอบเขตและตำแหน่งที่เรียกว่า MLC (Multileaf Collimator) ซึ่งสามารถปรับรูปร่างลำรังสีการรักษาได้ตามรูปทรงของก้อนมะเร็งหรือรอยโรคที่เป็น รวมทั้งยังมีระบบตรวจสอบตำแหน่งการรักษา (ระบบ IViewGT) โดยการใช้รังสีภาพนำวิถี (Image-guide technique (IGRT)) เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของก้อนมะเร็ง เพื่อให้การรักษาได้อย่างแม่นยำ และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติข้างเคียงจากรังสี เป็นเทคนิคที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
 3. เครื่องเร่งอนุภาค VMAT (ELEKTA SYNERGY VMAT) เป็นเครื่องฉายรังสีจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถให้การรักษาได้ในเทคนิคการรักษาตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคซับซ้อน รวมถึงเทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มพร้อมหัวเครื่องหมุนรอบตัวผู้ป่วย (Volumetric modulated radiotherapy) 
   

  จุดเด่นของการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT

  • สามารถกำหนดปริมาณรังสีให้เหมาะสมกับรูปร่างของก้อนมะเร็งซึ่งมีขนาดไม่สม่ำเสมอได้
  • สามารถปรับความเร็วการหมุนของเครื่องฉายรังสี ปริมาณของรังสี การกระจายตัวของรังสี และการเคลื่อนที่ของวัตถุกำบังรังสี ซึ่งจะช่วยให้รังสีครอบคลุมเฉพาะก้อนมะเร็งทั้งหมด แต่ลดจำนวนรังสีต่ออวัยวะรอบๆ จึงลดผลกระทบที่อาจเกิดกับอวัยวะข้างเคียงได้
  • สามารถทำการรักษามะเร็งได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากก่อนการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT จะมีการวางแผนโดยใช้ระบบภาพนำวิถีแบบ 3 มิติช่วยตรวจสอบตำแหน่งของก้อนมะเร็งในตัวผู้ป่วย และนำข้อมูลมากำหนดและคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะฉายจริง
  • สามารถกำหนดตำแหน่งของก้อนมะเร็งในร่างกายผู้ป่วยให้ตรงกับบริเวณที่จะฉายรังสี โดยเตียงที่ใช้สำหรับฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT สามารถปรับระดับและทิศทางได้ ทำให้การฉายรังสีมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
    
 4. การใช้รังสีรักษาระยะใกล้ (Brachytherapy หรือ Internal beam therapy) คือ การใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบๆ ก้อนมะเร็งได้ ทั้งนี้การฝังแร่กัมมันตรังสีอาจใช้เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฉายรังสีภายนอก หรือการผ่าตัด

การฝังแร่กัมมันตรังสีสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งศีรษะและลำคอ และมะเร็งหลอดอาหาร (LINK) เป็นต้น

ข้อดีของการฝังแร่กัมมันตรังสี(High Dose Rate Brachytherapy ) ที่ โรงพยาบาลวัฒโนสถ

 • เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา เนื่องจากสามารถให้รังสีได้ตรงตำแหน่งที่ต้องการรักษา
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงน้อย เนื่องจากสามารถใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง จึงช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อรอบๆ ได้
 • เป็นหัตถการขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้การผ่าตัดใหญ่ สามารถทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้

IGRT คือ อะไร ?

IGRT (Image guided radiation therapy ) หรือเรียกว่า รังสีรักษาภาพนำวิถี เป็นการรักษาในมิติที่ 4 ที่นอกเหนือจากความแม่นยำในเป้าหมายหรืออวัยวะที่จะรักษาในระบบ 3 มิติแล้ว ยังควบคุมถึงมิติที่ 4 ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนตำแหน่งของก้อนเนื้องอกขณะหายใจ ระบบนี้ใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งของเนื้องอกก่อนให้การรักษาในแต่ละวัน ซึ่งถ้าคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งการรักษาก็จะมีการแก้ไขโดยอัตโนมัติ เป็นเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสการหายของผู้ป่วยมะเร็ง และลดภาวะแทรกซ้อนของเนื้อเยื่อปกติจากรังสี เป็นการฉายรังสีเฉพาะเป้าหมายที่ต้องการรักษาอย่างแท้จริง ซึ่งทางโรงพยาบาลวัฒโนสถได้นำเอาระบบ IGRT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาสูงสุดสู่ผู้ป่วย

นอกจากให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้ว ศูนย์รังสีรักษายังได้ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาวางแผนการรักษาต่อเนื่องแบบ One Stop Service เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในผลการรักษาและประหยัดเวลาในการรักษา อาทิเช่น ศัลยแพทย์โรคมะเร็ง อายุรแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ด้านหู คอ จมูก จิตแพทย์ เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวมตลอดจนการให้การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ ที่มีปัญหาด้านการรับประทานพร้อมทั้งมีโปรแกรมตรวจติดตามเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลครบถ้วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ โรงพยาบาลวัฒโนสถ
เปิดบริการทุกวัน โทร. 02-310-3000 หรือ โทร 1719
Email: info@bangkokhospital.com