Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ

ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถให้บริการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกโดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทางศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาและจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกขั้นตอน ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคมะเร็งและทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพจะวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะรายบุคคล ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้ดูแล

บริการที่ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ

ให้การรักษามะเร็งด้วยยาชนิดต่างๆ ซึ่งแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งจะพิจารณาวางแผนการรักษาและเลือกชนิดยาตามชนิดและระยะของทะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนได้รับยา ตลอดจนมีการประเมินผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง:

ยาเคมีบำบัด

 • ยาเคมีบำบัดหมายถึงการใช้สารเคมีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง
 • ยาเคมีบำบัดสามารถบริโภคด้วยการทานหรือฉีดและจะแผ่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือด
 • ยาเคมีบำบัดจะใช้ในการ รักษาโรคมะเร็ง ควบคุมการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง และบรรเทาอาการ (เมื่อมะเร็ง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)

การรักษาด้วยฮอร์โมน

 • โรคมะเร็งบางชนิดอาศัยฮอร์โมนเพื่อที่จะเติบโต การรักษาด้วยฮอร์โมนคือการใช้ยา เพื่อที่จะระงับฮอร์โมนเหล่านั้น
 • การรักษาด้วยฮอร์โมนจะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่พึ่งพาฮอร์โมนเช่นมะเร็งเต้านม
 • มีประสิทธิภาพในการระงับการสร้างฮอร์โมนและการป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโต

การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง

 • เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาหรือสารไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
 • ในขณะที่ยาเคมีบำบัดจะมีผลต่อพื้นที่บริเวณของโรคมะเร็ง การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งนั้นจะมีผลกระทบต่ออวัยวะรอบข้างน้อยกว่า
 • มักจะใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดและเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

Immunotherapy

 • กระตุ้นและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำจัดเซลล์มะเร็ง
 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
 • หนึ่งรูปแบบของการรักษา Immunotherapy คือการให้ยา โมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่มี แอนติบอดีสังเคราะห์ซึ้งจะแนบกับโปรตีนเฉพาะในเซลล์มะเร็ง

*เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการวิเคราะห์โมเลกุลหรือพันธุกรรมจะช่วยในการเลือกเทคนิคและวิธีการรักษาให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมถึงเลือกศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ

 • ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถมีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึง อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พยาบาลที่มีประสบการณ์เฉพาะ เภสัชกรด้านโรคมะเร็ง นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา
  • Group Therapy มีการประชุมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มีฟอรั่มที่จะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และอื่น ๆ
  • Education Center พร้อมให้ข้อมูล โรค การรักษา และแนวทางในการ ป้องกันและการดูแลโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยและญาติผ่านสื่อต่างฯเช่น ภาพ เสียง และหนังสือ
  • นอกจากนี้ Call Center สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • ศูนย์เคมีบำบัด วัฒโนสถ (Ambulatory Chemotherapy Care Center) ให้บริการภายใต้ Concept Sport & Spa ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อลดความตรึงเครียดของคนไข้ และผู้ดูแลในขณะที่ได้รับยาเคมีบำบัด เรามีอุปกรณ์ใส่ยาคีโมแล้วให้ยาคนไข้สามารถกลับไปบริหารยาที่บ้านได้ (Portable Pump) โดยเลือกตัวยาที่สามารถให้ได้และมีความปลอดภัย ข้อดีคือ นอกจากคนไข้จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่บ้านได้แล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
 • สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) การรักษามะเร็งจะต้องอาศัยการดูแลแบบองค์รวมโดยแพทย์สหสาขาวิชา เพื่อร่วมปรึกษาและตัดสินการรักษา ที่ศูนย์อายุรกรรมมีการจัด Tumor Board Conference เพื่อสรุปหาทางรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้รายนั้นๆ ทางศูนย์มีความร่วมมือกับ The University of Texas MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำ Tele Conference แลกเปลี่ยนข้อมูลและคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ให้ได้มาตรฐานระดับสากล
 • การพัฒนาด้านการวิจัยทางคลินิกและการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพการรักษาและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 • ความพร้อมและความครบครันในด้านยารักษามะเร็ง