Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

Cancer Care Excellence / Centers & Clinics

ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตวัฒโนสถ

ให้บริการดูแลรักษาคลอบคลุมเรื่องของความปวดทุกด้าน Pain Management และ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Palliative Care ซึ่งเน้นให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยแบ่งออกเป็น

1. การดูแลรักษาความปวด (Pain Management)

ซึ่งนอกจากดูแลผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ยังรวมถึงความปวดกลุ่มอื่นๆ ได้แก่

การดูแลความปวดแบบเฉียบพลัน (Acute Pain)

มีบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยกลุ่มที่มีความปวดเฉียบพลันอย่างยากและมีอาการปวดมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันทั่วไป ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีความซับซ้อนในการดูแลรักษา และให้คำปรึกษากับแพทย์ทั่วไปที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระดับที่ยากต่อการควบคุม เช่นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดจากพยาธิสภาพในระบบประสาท (Neurophatic Pain) กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดและมีความปวดอย่างเฉียบพลัน (Acute Herpetic Neuralgia) ผู้ป่วยที่ปวดจากตับอ่อนอักเสบที่ต้องการยาแก้ปวดอย่างแรง หรือต้องการทำหัตถการเพื่อสกัดกั้นความปวด(Nerve Block) เป็นต้น

การดูแลรักษาความปวดที่เป็นโรคปวดเรื้อรัง (Chronic Pain)

เป็นการดูแลในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดมาแล้วมากกว่า 3 เดือน ที่พบบ่อยคือ กลุ่มผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งบางครั้งเราพบว่าผู้ป่วยบางรายที่รักษาโดยการทำ กายภาพบำบัด หรือการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วยังมีอาการปวดอยู่ แพทย์และทีมบุคลากรที่ร่วมให้การดูแลรักษาจะทำหัตถการเช่น การฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในช่องเหนือไขสันหลัง (Epidural Steroid) เพื่อลดอาการปวดหลัง นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยปวดเรื้อรังอย่างอื่นเช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด Vascular โรคแขน ขาขาดเลือด ที่เข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางแล้วยังมีอาการปวด ต้องได้รับการทำหัตถการเพื่อยับยั้ง ระบบประสาทในกรณีที่มีการตีบของหลอดเลือด (Sympathetic Block) หรือร่วมกับทีมแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นความปวดจากพยาธิสภาพประสาทของเบาหวาน เป็นต้น

2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

Cancer Pain Syndrome ให้การดูแลความปวดของผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมทุกระยะ เราจะพบว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง สิ่งแรกที่เราจะพบคือความรู้สึกกระทบกระเทือนด้านจิตใจ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า เราจะมีทีมในการเข้าไปช่วยเหลือดูแล พูดคุย หรือส่งต่อให้กับจิตแพทย์ และช่วยประคับประคองอาการร่วมกับแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวดหลังจากผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด แล้วทำให้เกิดสภาวะเยื่อบุอักเสบบริเวณในปากหรือในช่องท้อง ที่มีอาการเจ็บปากอย่างมากรับประทานยาไม่ได้ ซึ่งโดยปกติอาการปวดเหล่านี้จะเป็น 1 – 2 สัปดาห์ ก็จะมี Guidline สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเยื่อบุช่องปากอักเสบ อาจจำเป็นจะต้องให้ยาเข้าเส้น และใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น Patient Control Analgesia (PCA) เป็นยาที่คนไข้สามารถกดให้เองหรืออาจจะปรับยาให้เข้าเส้นแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นต้น

ในกรณีที่มีมะเร็งกระจายไปแล้ว ผู้ป่วยจะต้องอยู่กับความปวด แพทย์ที่ทำการรักษาจะขอคำปรึกษากับทีม Pain Management เพื่ิอทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น เมื่อดูแลผู้ป่วยไปในระยะหนึ่งคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางกาย อาจจะมีความวิตกกังวลต่างๆ ทีมจะพยายามหาเหตุปัจจัยที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขได้ ส่งเสริมการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อช่วยทำให้คนไข้รู้สึกดีกับชีวิต เช่น

การฝึกให้ผู้ป่วยดูแลพันผ้าโพกผ้าอย่างไร เพื่อให้ออกไปเข้าสังคมได้ตามปกติ เมื่อผมร่วงหลังการได้รับเคมีบำบัด

การทำอาหารสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ดี ทำให้มีแรงที่จะต่อสู้กับมะเร็ง

การทำ Group Therapy ทำให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจในกลุ่มที่จะดูแลสนับสนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกัน การพูดคุยปรึกษาปัญหาระหว่างกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะได้ผลดีกว่าคุยกับแพทย์โดยตรง

การจัดกิจกรรมโดยใช้เสียงเพลงหรือการใช้การวาดภาพ Music and Art Therapy ซึ่งสามารถที่จะดึงให้ผู้ป่วยเข้าใจจิตใจตัวเองและผ่อนคลาย สามารถนำกลับไปทำที่บ้านเอง

กิจกรรมเหล่านี้จะเชิญครอบครัวของผู้ป่วย (Care Giver) มาทำกิจกรรมร่วมกัน เราเรียกว่า Think Positive Club โดยสมาชิกประกอบด้วยผู้ป่วยและกลุ่มญาติที่ดูแล

การติดตามดูแลหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต (Relievement Care) หากผู้ป่วยเสียชีวิต ทางโรงพยาบาลจะติดต่อพูดคุยกับญาติซึ่งให้การดูแลผู้ป่วย เพราะการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป อาจเป็นเหตุให้ญาติของผู้ป่วย กลายเป็นผู้ป่วยไปอีกหนึ่งคนด้วยอาการของโรคซึมเศร้า การดูแลแบบ Relievement Care ให้กับญาติผู้ป่วย เป็นหนึ่งในการดูแลที่ครอบคลุมของ Palliative Care ที่ควบคุมหมดทั้งทางกายและใจ ครอบครัว สังคม สอดคล้องกับคำนิยามที่ว่า Life Limiting Illness

การเตรียมพร้อมสำหรับการเสียชีวิตแบบสงบ (Good Dead) ผู้ป่วยสามารถรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ Palliative Care ได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตวัฒโนสถ โรงพยาบาลวัฒโนสถ

เปิดบริการทุกวัน โทร. 1719