เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ทางนรีเวช

Copy

เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ทางนรีเวช

ขึ้นชื่อว่าโรคมะเร็ง คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับตนเองและคนใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีที่จะป้องกันโรคมะเร็งไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่มีมะเร็งบางประเภท ที่เราสามารถตรวจพบ และกำจัดได้ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งลำไส้-ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อย เป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 6 ในเพศหญิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาการที่ทำให้สงสัยโรคนี้มีหลายอย่าง เช่น ซีดลง การขับถ่ายผิดปกติ ถ่ายมีมูกเลือด ปวดเบ่ง น้ำหนักลด เป็นต้น

แต่อาการเหล่านี้กว่าจะพบ มักกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะ 2-3 ขึ้นไป อาการเริ่มแรกของมะเร็งกลุ่มนี้คือ ไม่มีอาการ แต่เราสามารถตรวจได้โดยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และ ส่องกล้องทางเดินอาหาร ซึ่งแนะนำในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย การผ่าตัด การผ่าตัดแผลเล็ก ส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่องกล้องลำไส้ การให้ยา และการฉายรังสี โดยการรักษาด้วยการผ่าตัด ถือเป็นวิธีการรักษาหลัก โดยตัดก้อนเนื้องอก และเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองในบริเวณที่อาจมีการกระจายของเนื้องอกออกทั้งหมด โชคดีที่การผ่าตัดปัจจุบันได้มีการพัฒนามีการลดความรุนแรงจากการรักษา โดยใช้เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง(Laparoscopic colorectal surgery)โดยเจาะรูเล็กๆ ที่หน้าท้องเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บ ฟื้นตัวได้เร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยให้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดหน้าท้องขนาดใหญ่เหมือนในอดีต

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกรูปแบบ ส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่องกล้องลำไส้ ทุกระยะของโรค ตั้งแต่วินิจฉัยจนถึงการรักษาทาง รพ. มีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ ส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่องกล้องลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักร่วมกับเทคโนโลยี ผ่าตัดผ่านกล้อง แบบ 3 มิติ ทำให้เพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัยในการผ่าตัดแผลเล็ก เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1719