ศูนย์การแพทย์ และคลินิก

ศูนย์การแพทย์ และคลินิก

วันนี้... โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน  สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อย่างครบวงจร ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพร้อมที่จะดูแลรักษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบด้วยความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์อย่างแท้จริง

คลินิกกุมารเวช

   24 ชั่วโมง ในการดูแลการคลอดแบบไม่เจ็บ และให้การดูแลในกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษาด้านสูติและนรีเวช 

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที แต่การตรวจสุขภาพประจำบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพยังให้บริการตรวจสุขภาพอื่นๆ

คลินิกโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท    

โรคหลอดเลือดสมอง แตก-ตีบ-ตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือที่เรียกรวมๆ ว่า สโตรก (stroke) นั้นเป็นสาเหตุของความพิการและการเสียชีวิต เกิดจากการที่หลอดเลือดซึ่งพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทำให้สมองขาดออกซิเจน และเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อการพูด และการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มักเริ่มจากแขนขาอ่อนแรง หรือชาบริเวณใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัวหรือมองไม่เห็น มีปัญหาด้านการพูดหรือการเข้าใจบทสนทนา ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่มีสาเหตุ รวมถึงอาการวิงเวียนหรือวูบแบบเฉียบพลัน 

คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด 

ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง และมลพิษ เช่นในปัจจุบัน โรคภูมิแพ้และหอบหืดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น ทำให้ปริมาณของผู้ป่วยของโรค นี้เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมุ่งมั่นในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต่อเนื่องและมีอาการกำเริบเป็นระยะ ทีมงานแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมบริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด 

คลินิกทันตกรรม            

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการการป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมอย่างครอบคลุม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญมีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอให้มีความพร้อมเพื่อครอบคลุม

คลินิกผิวหนังและความงาม

นวัตกรรมความงาม เพื่อสุขภาพผิวที่ดี ด้วยศักยภาพในการบริการดูแลสุขภาพผิวพรรณ ความงาม และรักษาโรคผิวหนัง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด ในการดูแลผิวพรรณ และความงามแห่งเรือนร่างให้เหมาะกับคุณ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผิวสวย สุขภาพดีที่คุณมั่นใจ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป 

บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ ให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการรักษาโรคที่ ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ดูแลในกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษาด้านสูติและนรีเวช อาทิเช่น

คลินิกสูตินรีเวช     

ทีมสูตินรีแพทย์พร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งทีมวิสัญญีแพทย์พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลการคลอดแบบไม่เจ็บ และให้การดูแลในกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษาด้านสูติและนรีเวช 

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 

การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ ให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการรักษาโรคที่ ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ดังนี้

การดูแลในกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษาด้านสูติและนรีเวช