โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มั่นใจ ในการรักษา

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเป็นสาขาแห่งแรกในภาคตะวันตก ภายใต้การบริหารงานของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมสาขาทั้งประเทศตลอดจนต่างประเทศ กว่า 19 สาขา

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้บริการด้านการแพทย์อย่างครบถ้วนและคลอบคลุม เป็นมาตราฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยบริการฉุกเฉินและตรวจทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเร่งด่วนนำทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเฉพาะความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีทักษะได้รับการฝึกอบรม ในการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉิน มาเป็นอย่างดี

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เปิดให้ดำเนินการอย่างเต็มสมบูรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเภสัชกรที่มีประสบการณ์ ปรารถนาที่จะให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 50 เตียง ICU 12 เตียง

บริการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพในทุกระบบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ บริการแบบผู้ป่วยนอก อายุรกรรมทั่วไป ระบบทางเดินอาหารและตับ อายุรกรรมผิวหนัง เบาหวานและต่อมไร้ท่อ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ กุมารเวช สูติ-นรีเวชศาสตร์ จักษุ– โสต– นาสิก-ลาริงซ์วิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยกรรมทั่วไป