การส่งต่อผู้ป่วย

ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน และทำหน้าที่ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยมาที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์ฯจะช่วยให้ผู้ปวยมาพบแพทย์ได้อย่างสะดวกและจะประเมินความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการดูแลที่เหมาะสม

เมื่อได้ทำการนัดหมายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ทีมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยจะช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน โดยมีการสื่อสารโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่คอยอัพเดท อาการ การรักษา และผลการรักษาของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยพร้อมและได้รับการยินยอมจากแพทย์ ทางศูนย์ฯจะอำนวยความสะดวกในการย้ายผู้ป่วยกลับไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิคต่างๆ

หากต้องการส่งต่อผู้ป่วย, กรุณา

ส่งแบบฟอร์มการส่งต่อ
โทร (+66) 32 616-800
E-mail: huahin@bangkokhospital.com
ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย 888 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แบบฟอร์มการส่งต่อ

ข้อมูลส่วนตัว

หากจำเป็นโปรดให้สำเนาหนังสือเดินทาง เอกสารการนัดหมายแพทย์ และการวินิจฉัยทางการแพทย์

ข้อมูล ทางคลินิก

1)
2)
3)
4)
5)
6)

กรุณาแจ้งถ้าผู้ป่วยอาการไม่นิ่งหรือมีแนวโน้มที่จะแย่ลง

1)
2)
3)
4)
5)
6)