ภาวะตกขาว

ภาวะตกขาว ภัยใกล้ตัวของคุณผู้หญิง
โรงพยบาลกรงเทพหัวหิน ขอนำเสนอ วีดิโอ ความรู้ จาก
พญ. ชลธิชา เชนชีวะชาติ สูตินรีแพทย์ รพ.กรุงเทพหัวหิน อธิบายโรคของผู้หญิง ภาวะตกขาว และการรักษา