รพ.กรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 
เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเป็นสาขาแห่งแรกในภาคตะวันตก ภายใต้การบริหารงานของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมสาขาทั้งประเทศตลอดจนต่างประเทศ กว่า 45 สาขา

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้บริการด้านการแพทย์อย่างครบถ้วนและคลอบคลุม เป็นมาตราฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยบริการฉุกเฉินและตรวจทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเร่งด่วนนำทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเฉพาะความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีทักษะได้รับการฝึกอบรม ในการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉิน มาเป็นอย่างดี
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เปิดให้ดำเนินการอย่างเต็มสมบูรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเภสัชกรที่มีประสบการณ์ ปรารถนาที่จะให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 50 เตียง ICU 14 เตียง

บริการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพในทุกระบบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ 
-ตลินิกบริการแบบผู้ป่วยนอก 
-คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 
-คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ 
-คลินิกอายุรกรรมผิวหนัง 
-คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ 
-คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 
-คลินิกกุมารเวช 
-คลินิกสูตินรีเวช 
-คลินิก ตา หู จมูก 
-คลินิก การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
-คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ติดต่อ 032-616800