โรคกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้

โรคจากทางเดินอาหารและตับ 
มีความเสี่ยงมากแค่ไหน?

และเราจะหาวิธีป้องกันและดูแลอย่างไร
ค้นหาคำตอบได้เบื้องต้น กับ 
นพ.สุทธิสิทธิ์ ลิขิตเลอสรวจ 
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน