โรคเบาหวาน

ภัยร้ายใกล้ตัว ที่ไม่คาดคิด กับโรคเบาหวาน โรคสุดฮิตของคนไทย
พร้อมรับชมเนื้อหาที่ฟังเข้าใจง่าย จากพญ.พิมพ์ชนก ลี่ทองอิน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 032 616800