โรคหลอดเลือดสมองภัยใกล้ตัวไม่ควรมองข้าม

โรคหลอดเลือดในสมอง คืออะไร?
อันตรายแค่ไหน?
อาการ บ่งบอกว่าเป็นโรคเป็นเช่นไร?
วิธีการดูแล ที่ถูกต้อง ที่ควรทำ?

ร่วมหาคำตอบ กับ 
นพ. ยุทธนา ศรีวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา
พญ. ปวีณา นราทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา
นพ. ภาณุมาศ ปิยะเวชวิรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์

ทีมแพทย์ คลินิกสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

#โรคหลอดเลือดในสมอง #รักษาสมอง #โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน