ชวนออกกำลังกาย ต้านภัยโรคร้าย

ชวนออกกำลังกาย ต้านภัยโรคร้าย

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดในทุกประเทศทั่วโลก รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นวัคซีนขนานเอกในการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังอันตราย 5 โรค ได้แก่
  1. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  2. โรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคมะเร็ง
  4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  5. โรคเบาหวาน
ทั้งนี้ สามเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวนี้มาจากความเสี่ยง 3 ปัจจัยด้วยกันคือ 
  1. การกินอาหารที่มีไขมันมาก ผักน้อย
  2. การขาดการออกกำลังกาย
  3. การสูบบุหรี่
*เฉพาะการไม่ออกกำลังกายอย่างเดียว เป็นต้นเหตุให้คนเสียชีวิตปีละเกือบ 2 ล้านคน

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าควรออกกำลังอย่างน้อยวันละ 30 นาที อาทิตย์ละ 5 วัน โดยในผู้ใหญ่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง คือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมได้ ส่วนในเด็กควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน ยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดี และสามารถทำเป็นช่วงๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเด็กแต่ละคน ผลที่ได้จะทำให้กล้ามเนื้อกระดูก ข้อต่อแข็งแรง ระบบหัวใจทำงานดีขึ้น ควบคุมน้ำหนักตัว และทำให้เด็กมีความเชื่อมั่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ยาเสพติด
ที่มา: สสส.