เจ็บแล้วจำ ไม่เจ็บซ้ำกับโรคกระดูกพรุน

30% ของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษากระดูกหักจากกระดูกพรุนมีแนวโน้มที่จะกระดูกหักซ้ำหากดูแลไม่ดีพอ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหักอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ล้ม หรือได้รับบาดเจ็บจนกระดูกหักซ้ำอีก

 

อย่า! รอให้ล้ม แล้วกระดูกหัก... ตรวจกระดูกป้องกันก่อน เปราะ บาง พรุน!

แพคเกจตรวจภาวะกระดูกพรุน 2,800 บาท (รวมค่าแพทย์)

ค้นหาความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง กระดูกเสื่อม

Bone Mineral Density (BMD) : Lumbar - Hip

                                  

ป้องกัน... ซ่อมแซม... ฟื้นฟู... ครบจบโรคกระดูกหัก

ที่แผนกบริการผู้ป่วยนอก ชั้น1 รพ.กรุงเทพหัวหิน

โทร 032-616800