การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินภูมิใจเสนอ

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement)

"เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก"

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement) เป็นการผ่าตัดทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากวิธีการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม โดยการผ่าตัดแบบเดิมนั้นจะทำการผ่าตัดโดยเปิดแผลเข้าทางด้านหลัง (Posterior approach) หรือเข้าทางด้านข้าง (Lateral approach) ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ต้องทำการตัดกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อสะโพกออก โดยการที่ตัดกล้ามเนื้อระหว่างการผ่าตัดนั้น จะส่งผลให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดของคนไข้ช้าลง เพิ่มความเสี่ยงต่อข้อสะโพกเทียมหลุดหลังผ่าตัดรวมถึงเพิ่มอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดอีกด้วย

        การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อนั้น เป็นการผ่าตัดโดยการเข้าด้านหน้า (Direct Anterior Approach) ซึ่งเป็นการเข้าระหว่างกล้ามเนื้อ Tensor fascia lata และ Sartorius ซึ่งจะไม่มีการตัดกล้ามเนื้อใดๆ ขณะผ่าตัด ทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เร็วกว่าปกติ ลดอาการเจ็บหลังผ่าตัด สามารถเดินได้โดยไม่มีการเอียงของลำตัว (Limping) หลังผ่าตัด สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น และไม่มีความจำเป็นต้องระวังข้อสะโพกเทียมจะหลุดหลังผ่าตัดเหมือนการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม เนื่องจากไม่มีการตัดกล้ามเนื้อ ย่อมทำให้อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดลดลงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ Direct Anterior Approach Hip Replacement 

นพ.พนธกร พานิชกุล ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ กล่าวว่า “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ เป็นการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป และผมเชื่อว่าเทคนิคนี้จะกลายเป็นมาตรฐานการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกในประเทศไทยในไม่ช้า”

ขณะนี้ทีมแพทย์ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพได้รับการฝึกฝนจากต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ซึ่งขณะนี้ ทาง โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีทีมแพทย์ผ่าตัดชั้นเยี่ยม ที่คอยทำรักษาคนไข้ 
นพ. วิทยา พยัคฆพันธ์
นพ. ธนวรรธน์ ตีระสหกุล
นพ. ไวภพ โพธิวงศ์
 รูปที่ 1: ภาพแสดงการผ่าตัดเพื่อเข้าถึงข้อสะโพกแบบต่างๆ

ตารางที่ 1: แสดงความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบดั้งเดิมกับการผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ  

  • ปวดสะโพกเรื้อรังและทานยาไม่เห็นผล 
  • ปวดสะโพกเวลาขยับตัว 
  • ปวดสะโพกขณะนอนหลับ 
  • ปวดสะโพกทำให้ไม่สามารถขึ้นลงบันไดสะดวก 
  • ปวดสะโพกเมื่อพยายามลุกจากที่นั่ง 
  • สะโพกรู้สึกตึงหรือฝืด 
  • เป็นโรคข้อสะโพกอักเสบ 

สอบถามเพิ่มเติมที่: แผนกต้อนรับ ชั้น  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์  08.00 – 20.00 น. | เสาร์ – อาทิตย์  08.00 – 17.00 น.

โทร. 032616800 หรือ โทร1719 
อีเมล huahin@bangkokhospital.com