DISEASES&TREATMENT

ห่างไกลจากโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

Thursday, July 11 , 2019 | Viewer: 14

โรคในระบบทางเดินอาหารในปัจจุบัน พบว่ามีอยู่หลายรูปแบบทั้งในส่วนของทางเดินอาหารส่วนบน (Upper Gastrointestinal Tract)...

ทำความรู้จักไต เพื่อสุขภาพไตที่ดีกว่า

Thursday, June 27 , 2019 | Viewer: 114

  ไตเปรียบเสมือนเครื่องกรองชนิดพิเศษ ที่มีความมหัศจรรย์และมีจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต

ห้องไตเทียม รพ.กรุงเทพหัวหิน

Tuesday, June 18 , 2019 | Viewer: 232

อาการบ้านหมุน คืออะไร ?

Friday, May 24 , 2019 | Viewer: 780

  อาการบ้านหมุน (Vertigo) คืออาการวิงเวียนศีรษะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต่างจากอาการวิงเวียนทั่วไปตรงที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือเคลื่อนไหวไปด้วย บางครั้งอาจรู้สึก....

ผู้สูงอายุเสี่ยงปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่

Tuesday, May 14 , 2019 | Viewer: 184

  ในภาวะปัจจุบันกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้บ่อยกว่าปกติ ถึงแม้ไข้หวัดจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและหายได้เอง

ห่างไกลจากโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

Thursday, July 11 , 2019 | Viewer: 14

โรคในระบบทางเดินอาหารในปัจจุบัน พบว่ามีอยู่หลายรูปแบบทั้งในส่วนของทางเดินอาหารส่วนบน (Upper Gastrointestinal Tract)...

ทำความรู้จักไต เพื่อสุขภาพไตที่ดีกว่า

Thursday, June 27 , 2019 | Viewer: 114

  ไตเปรียบเสมือนเครื่องกรองชนิดพิเศษ ที่มีความมหัศจรรย์และมีจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต

ห้องไตเทียม รพ.กรุงเทพหัวหิน

Tuesday, June 18 , 2019 | Viewer: 232

อาการบ้านหมุน คืออะไร ?

Friday, May 24 , 2019 | Viewer: 780

  อาการบ้านหมุน (Vertigo) คืออาการวิงเวียนศีรษะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต่างจากอาการวิงเวียนทั่วไปตรงที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือเคลื่อนไหวไปด้วย บางครั้งอาจรู้สึก....

ผู้สูงอายุเสี่ยงปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่

Tuesday, May 14 , 2019 | Viewer: 184

  ในภาวะปัจจุบันกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้บ่อยกว่าปกติ ถึงแม้ไข้หวัดจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและหายได้เอง

คุณผู้หญิงเคยไหม? กลั้นไว้...ไม่อยู่!

Friday, April 19 , 2019 | Viewer: 219

คุณผู้หญิงเคยไหม?  กลั้นไว้...ไม่อยู่!

ท่านเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่?  ไอ จาม หัวเราะ แล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมา ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ (มากกว่า 7 ครั้งใน 1 วัน) ...

คราบหินปูน อันตรายแค่ไหน ?

Thursday, April 11 , 2019 | Viewer: 645

  หากเราปล่อยให้เกิดคราบหินปูนที่เหงือก หรือฟันเราไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดฟันผุ หรือโรคเหงือกอักเสบได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุต้น ๆ

ข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อม...รักษาได้

Friday, March 8 , 2019 | Viewer: 340

ข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อม...รักษาได้ ข้อเสื่อมมักเกิดกับผู้สูงอายุ แต่ความจริงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่คนอายุมากย่อมมีโอกาสเสื่อมได้มากกว่าตามระยะเวลาการใช้งานเหมือนรถยนต์    

ทำได้ vs ทำไม่ได้ ในสตรีตั้งครรภ์

Thursday, February 21 , 2019 | Viewer: 199

  “ในช่วงระหว่างใกล้คลอด คุณแม่จะมีอาการเจ็บท้องถี่ขึ้นเรื่อย ๆ มีน้ำเดินและมีมูกเลือดออกมาตามช่องคลอด นั่นแสดงว่าใกล้เวลาที่ทารกน้อยกำลังจะออกมาลืมตาดูโลก"

คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีน

Wednesday, January 23 , 2019 | Viewer: 331

ท่านควรทราบว่าเด็กของท่านได้รับวัคซีนอะไรบ้างในแต่ละครั้ง และควรทราบว่าอาจเกิดอาการจากวัคซีนนั้นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านให้การดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง

การฉีดวัคซีน

Wednesday, January 23 , 2019 | Viewer: 162

โรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อไวรัสหรือแบตทีเรียยังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีโรคเอดส์ระบาดจะพบโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่แรกเกิดโดยฉีดยากระตุ้นให้ร่างกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขึ้นเองจึงจำเป็นอย่างมาก เด็กทุกคนควรได้รับการฉีดยาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยเจริญพันธ์

มารู้จัก โรค ไอ พี ดี กันเถอะ

Wednesday, January 23 , 2019 | Viewer: 810

โรคติดเชื้อ ไอ พี ดี (IPD, Invasive Pneumococcal Disease) 

โรคร้ายที่อาจทำลายชีวิตลูกน้อยได้ใน 2 วัน โรคติดเชื้อ ไอ พี ดี ป้องกันดีกว่าเป็นแล้วมารักษา เพราะเชื้อมักดื้อยา และต้องรักษาอย่างทันท่วงที

โรคโปลิโอ (Polio)

Wednesday, January 23 , 2019 | Viewer: 2,873

โปลิโอ เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ เชื้อนี้จะทำให้เกิดการอักเสบของประสาทไขสันหลัง เป็นสาเหตุให้ขาพิการไปจนตลอดชีวิต ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้ออย่างถาวร เป็นผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ มักจะพบโรคนี้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ปัจจุบันพบได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการให้วัคซีนป้องกันได้อย่างทั่วถึง

โรคหวัดในเด็ก

Wednesday, January 23 , 2019 | Viewer: 2,613

เกือบทั้งหมดมักเกิดจากการติดเชื้อกลุ่มไวรัส ซึ่งมีหลายกลุ่ม หลายสายพันธุ์ ที่เป็นสาเหตุมีมากมาย กว่า 200 ชนิด กลุ่มที่สำคัญได้แก่ Rhinovirus พบได้ถึง 1/3 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Corona virus, Adenovirus, Coxsackie virus เป็นต้น 

โรคเด็ก vs วัคซีนป้องกัน

Wednesday, January 23 , 2019 | Viewer: 1,387

ส่อง 10 โรคที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวระยะยาว

Thursday, September 6 , 2018 | Viewer: 386

เพราะร่างกายคนเราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง หรือนอน โดยปกติการเคลื่อนไหวของร่างกายมีอยู่ 3 ส่วนหลัก คือ สมองและประสาท กระดูกและข้อ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และอาการใจสั่น

Thursday, September 6 , 2018 | Viewer: 933

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัว หรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตันจะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

ดูแลหัวใจคุณแม่หลังคลอดให้แข็งแรง

Thursday, September 6 , 2018 | Viewer: 462

ในช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกน้อยนั้น นอกจากจะต้องบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้มีปริมาณน้ำนมที่เพียงพอกับเจ้าตัวน้อยแล้ว การดูแลใส่ใจหัวใจให้แข็งแรงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย

5 อาการสังเกตเจ้าตัวน้อยหัวใจผิดปกติ

Thursday, September 6 , 2018 | Viewer: 1,293

ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ เจ้าตัวน้อยก็มีความเสี่ยงที่จะพบว่าเป็นโรคหัวใจได้เช่นกัน ซึ่งพ่อแม่ควรจะทำความรู้จักกับโรคหัวใจในเด็กและวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นเพื่อจะได้รับมือได้ทันเวลา

สุขภาพดี ลดเสี่ยง “หลอดเลือดหัวใจตีบตัน”

Thursday, September 6 , 2018 | Viewer: 1,176

“หลอดเลือดหัวใจตีบ” เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งอาจรุนแรงและเป็นต้นเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจล้มเหลว เรียกได้ว่า คืออีกหนึ่งวิกฤตที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 

ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่เรื่องไกลตัว

Thursday, September 6 , 2018 | Viewer: 2,191

ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะนอกจากเป็นโรคเรื้อรังจากความผิดปกติของหัวใจแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันได้จากสาเหตุและปัจจัยหลายอย่าง เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องคือสิ่งสำคัญ

ไมเกรนกับโรคเส้นเลือดสมอง

Tuesday, August 21 , 2018 | Viewer: 512

หลายคนอาจสงสัยว่า โรคปวดศีรษะไมเกรนมีความสัมพันธ์กับโรคเส้นเลือดสมองอย่างไร ก่อนอื่นต้องท้าวความถึงโรคปวดศีรษะไมเกรนก่อน เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย

หลอดเลือดสมองอุดตัน รักษาไว ไม่เป็นอัมพาต

Tuesday, August 21 , 2018 | Viewer: 490

โรคหลอดเลือดสมองอุดตันไม่เพียงแต่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต แต่ยังร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากรักษาไม่ทันท่วงที ที่สำคัญปัจจุบันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

ผู้หญิงกับโรคหลอดเลือดสมองอักเสบ

Tuesday, August 21 , 2018 | Viewer: 927

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือที่เรียกรวมๆ ว่า สโตรก (Stroke) นั้นเป็นสาเหตุของความพิการและการเสียชีวิตโดยเฉพาะในผู้หญิงเป็นอันดับต้นๆ 

ULTHERA ผิวยกกระชับสวยได้รูป

Monday, June 11 , 2018 | Viewer: 659

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะผิวพรรณจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่อายุเลข 3 ปลายๆ เป็นต้นไป ความหย่อนคล้อยของผิวที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ดูมีอายุและขาดความมั่นใจ ดังนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพที่ดี การหาตัวช่วยคืนความกระชับให้ผิวอย่างการทำ Ulthera คืออีกหนึ่งทางเลือกในการคงความอ่อนเยาว์ให้ยืนยาว

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation

Wednesday, May 30 , 2018 | Viewer: 489

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation จากประเทศเยอรมัน เป็นการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลก ก่อตั้งในปี 2010 มุ่งเน้นการรับรองการบริหารจัดการผู้ป่วยนานาชาติทั้งในด้านการแพทย์และด้านการบริการทั่วไป Temos International มีสำนักงานทั่วโลกใน 6 ทวีป

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

Thursday, May 24 , 2018 | Viewer: 777

 โรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตร๊ก (Stroke) อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่าอัมพาต หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะพบมาขึ้นทุกวันในสภาวะความเครียดทางเศรษฐกิจปัจจุบัน อัมพาตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้สถิติตัวเลขของผู้ป่วยอัมพาตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคือ การที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่เป็นทางเดินของเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตในระยะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

Thursday, May 24 , 2018 | Viewer: 777

 โรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตร๊ก (Stroke) อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่าอัมพาต หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะพบมาขึ้นทุกวันในสภาวะความเครียดทางเศรษฐกิจปัจจุบัน อัมพาตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้สถิติตัวเลขของผู้ป่วยอัมพาตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคือ การที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่เป็นทางเดินของเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตในระยะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

รู้ให้ทันวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อผู้ใหญ่และผู้สูงวัย

Wednesday, May 16 , 2018 | Viewer: 1,093

หลายคนอาจเข้าใจว่าวัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก แต่ความจริงแล้วการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้แค่ฉีดวัคซีน

Wednesday, May 16 , 2018 | Viewer: 965

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานในอาคารปิด ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนแออัด ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายและรวดเร็ว การป้องกันโดยการฉีดวัคซีนย่อมช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาควรเข้ารับการฉีดป้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

ผู้สูงอายุล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้าน หยุดฝันร้ายต้องป้องกัน!

Wednesday, May 16 , 2018 | Viewer: 856

ชวนใส่ใจ “ผู้สูงอายุ” ญาติผู้ใหญ่ในบ้านที่เราควรใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะ “บ้าน” สถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจร้ายที่สุดก็ได้ มีอะไรบ้างไปติดตามกัน

โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่มองไม่เห็น!

Monday, January 29 , 2018 | Viewer: 1,583

คุณมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนไหม?

Monday, January 29 , 2018 | Viewer: 897

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

Monday, January 29 , 2018 | Viewer: 602

คุณเสี่ยง กระดูกหัก… จาก โรคกระดูกพรุน หรือไม่?

Monday, January 29 , 2018 | Viewer: 570

ภาวะหลับใน ระวังไว้ไม่เสี่ยงชีวิต

Friday, December 22 , 2017 | Viewer: 0

การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์

Thursday, October 5 , 2017 | Viewer: 1,371

การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์

Thursday, October 5 , 2017 | Viewer: 1,371

อาหารสมอง...ต้องเลือกให้เป็น

Tuesday, October 3 , 2017 | Viewer: 1,576

Frist Aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Monday, August 21 , 2017 | Viewer: 1,014

โรคลมแดด (Heat Stroke) วายร้ายในหน้าร้อน

Monday, August 21 , 2017 | Viewer: 20,447

ฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

Monday, August 21 , 2017 | Viewer: 958

รู้หรือไม่ ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ 9 ขวบ

Monday, August 21 , 2017 | Viewer: 1,287

มะเร็งปากมดลูก

Tuesday, August 15 , 2017 | Viewer: 4,599

HPV-DNA Testing ตรวจให้ชัวร์ก่อนฉีดป้องกันได้

Tuesday, July 11 , 2017 | Viewer: 2,488

คู่มือตรวจภายในสำหรับคุณผู้หญิง

Tuesday, July 11 , 2017 | Viewer: 3,429

ไข้หวัดใหญ่

Wednesday, June 14 , 2017 | Viewer: 1,463

หน้าฝน เฝ้าระวัง ผู้มีโรคประจำตัวเสี่ยง เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่

Tuesday, June 6 , 2017 | Viewer: 4,120

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพ

Friday, May 5 , 2017 | Viewer: 4,679

การตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ

Friday, May 5 , 2017 | Viewer: 5,933

  • First
  • Page 1/1
  • Last
  • goto

HEALTH TIPS

ไมเกรน

Wednesday, November 9 , 2016 | Viewer: 3189
Infographic เกี่ยวกับ MIGRANIE โรคนี้คืออะไร และเป็นได้กับใครบ้าง มาหาคำตอบได้ที่ INFOGRAPHICนี้เลยครับ

เทคนิคกันล้ม เริ่มต้นได้จากที่บ้าน

Wednesday, May 16 , 2018 | Viewer: 675

ผู้สูงอายุล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้าน 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุนั้นเกิดขึ้นใน “บ้าน” สถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุด โดยเฉพาะในห้องน้ำและบันได “ผู้สูงอายุ” ที่เคยหกล้มในครั้งแรกแล้วมีแนวโน้มที่จะหกล้มเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า และผู้ป่วยกระดูกหักจากการลื่นล้มที่บ้านเกือบ 100% มักมีโรคประจำ

Dengue ไข้เลือดออก โรคติดต่อหน้าฝน

Thursday, August 18 , 2016 | Viewer: 4002

Dengue ไข้เลือดออก โรคติดต่อหน้าฝน

เจ็บแล้วจำ ไม่เจ็บซ้ำกับโรคกระดูกพรุน

Wednesday, May 16 , 2018 | Viewer: 851

30% ของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษากระดูกหักจากกระดูกพรุนมีแนวโน้มที่จะกระดูกหักซ้ำหากดูแลไม่ดีพอ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหักอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ล้ม หรือได้รับบาดเจ็บจนกระดูกหักซ้ำอีก

E-Newsletter June

Thursday, June 27 , 2019 | Viewer: 31

NEWS Letters July 2019

Thursday, July 11 , 2019 | Viewer: 16

หน้าที่ของไต

Thursday, March 8 , 2018 | Viewer: 66058

E-Newsletter

Tuesday, May 14 , 2019 | Viewer: 120

E-Newsletter

Thursday, April 11 , 2019 | Viewer: 188

E-Newsletter

Friday, March 8 , 2019 | Viewer: 274

E-Newslletter

Thursday, February 21 , 2019 | Viewer: 250

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

Wednesday, May 16 , 2018 | Viewer: 1524

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

โรคอีสุกอีใส คือไร?

Monday, October 30 , 2017 | Viewer: 116268

โรคงูสวัดคืออะไร

Monday, October 30 , 2017 | Viewer: 100311

การล้างไต

Thursday, March 8 , 2018 | Viewer: 29953

รู้ระวังท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (Rotavirus)

Monday, January 29 , 2018 | Viewer: 8693

ถามตอบไวรัสโรต้า

Monday, January 29 , 2018 | Viewer: 33281

โนโรไวรัส

Friday, January 12 , 2018 | Viewer: 2017

โรคงูสวัดภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

Tuesday, October 10 , 2017 | Viewer: 1554

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

Thursday, October 5 , 2017 | Viewer: 88789

โรคที่มาพร้อมน้ำท่วม

Tuesday, January 10 , 2017 | Viewer: 3822

Living 360 Degree ฉบับที่ 14

Thursday, December 15 , 2016 | Viewer: 2030

Living 360 Degree ฉบับที่ 13

Thursday, December 15 , 2016 | Viewer: 1849

Living 360 Degree ฉบับที่ 12

Thursday, December 15 , 2016 | Viewer: 1754


คลิ้กด้านล่าง หรือคลิ้กที่นี่ เพื่อดูแม็กกาซีนออนไลน์


Living 360 Degree ฉบับที่ 11

Thursday, December 15 , 2016 | Viewer: 1706

Living 360 Degree ฉบับที่ 10

Thursday, December 15 , 2016 | Viewer: 1736

Living 360 Degree ฉบับที่ 9

Thursday, December 15 , 2016 | Viewer: 1722

หนีให้ไกลบาดเจ็บจากฟิตเนส

Wednesday, October 26 , 2016 | Viewer: 2155

แม้ว่าการเล่นฟิตเนสจะทำให้คุณมีกล้ามเนื้อ และรูปร่างที่สมส่วนก็ตามทว่าในทางกลับกันหากคุณหักโหมเกินไป หรือเล่นฟิตเนสแบบไม่ระมัดระวังตัวจะส่งผลให้กล้ามของคุณได้รับบาดเจ็บได้เช่นกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นฟิตเนสมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน

โรคเบาหวาน

Tuesday, September 13 , 2016 | Viewer: 4218

นำเสนอถาพ INFO-GRAPHIC เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

หยุดเรื่องน่าเศร้าของโรคซึมเศร้า

Monday, September 5 , 2016 | Viewer: 4020

ถ้าถามว่าสาเหตุการตายอันดับต้นๆ มาจากอะไรบ้าง หลายคนคงนึกถึงโรคหัวใจ มะเร็ง สมอง รวมถึงอุบัติเหตุ จะมีกี่คนนึกถึงโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย...

ไวรัสซิกา (Zika virus)

Monday, August 29 , 2016 | Viewer: 4168

ไวรัสซิกา (Zika virus)

ไวรัสซิก้านั้นเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิก้าไวรัสสามารถติดต่อได้จากยุงกัด

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

Wednesday, August 24 , 2016 | Viewer: 5496

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ Direct Anterior Approach Hip Replacement 

โรคงูสวัด

Tuesday, May 3 , 2016 | Viewer: 0

โรคงูสวัด (Herpes zoster) 

หลังจากเป็นอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสจะซ่อนอยู่ตามปมประสาทของเราไปตลอดชีวิต เมื่อร่างกายอ่อนแอ เครียด อดนอน ไวรัสจะจู่โจมทำให้เกิดตุ่มพองใสที่เรียกว่า งูสวัด

อันตรายจากคอมพิวเตอร์

Monday, February 15 , 2016 | Viewer: 11630

Computer vision syndrome สายตาพังจากการใช้คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ท หรือสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหากับหนึ่งในอาการเหล่านี้ เช่น ปวดเมื่อยตา ตาแห้ง แสบตา เคืองตา ตาพร่ามัว โฟกัสได้ช้าลง ตาสู้แสงไม่ได้ ปวดกระบอกตา ปวดศีรษะ หรือบางครั้งอาจมีอาการปวดหลัง ไหล่หรือต้นคอร่วมด้วย

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

Thursday, February 11 , 2016 | Viewer: 5284

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ แอดมินมีบทความ อินโฟกราฟิค ดีดีมาฝากกันกันครับ เกี่ยวโรคอันตรายที่เกิดขึ้นใน ดวงตาของเราได้ เชิญชมได้เลยครับ

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา


7 วิธีป้องกัน โรคเมอร์ส

Wednesday, February 3 , 2016 | Viewer: 4982

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด ควรเตรียมการป้องกันดังนี้

Stop สูบบุหรี่ Start สุขภาพดี

Wednesday, February 3 , 2016 | Viewer: 4089

ทำไมเราต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

Friday, November 27 , 2015 | Viewer: 2862

ทำไมเราต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน

Friday, November 27 , 2015 | Viewer: 3086

ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารที่มีคุณภาพ

8 โรคยอดฮิตผู้บริหาร! เช็กสุขภาพประจำปีช่วยได้เยอะ

Thursday, November 26 , 2015 | Viewer: 6863

8 โรคยอดฮิตที่นักบริหารจำนวนไม่น้อยเป็นกันมาก นั่นคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน (หัวใจขาดเลือด) โรคกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ เบาหวาน และโรคถุงลมโป่งพอง

แรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย สำคัญต่อผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Thursday, October 1 , 2015 | Viewer: 5565

นอกจากการกินยา และควบคุมอาหารแล้ว “การออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญมากอันหนึ่งที่ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นจนอาจจะสามารถหยุดยาเบาหวานได้ 

วัคซีนภูมิแพ้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

Monday, September 14 , 2015 | Viewer: 4869

3 สัญญาณบ่งบอกโรคภูมิแพ้

Monday, September 14 , 2015 | Viewer: 5080

Advanced Technolgy at BASEM

Friday, September 11 , 2015 | Viewer: 9834

ประเมิน ทดสอบ และฝึกฝน ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ROBO DOCTOR

Thursday, September 10 , 2015 | Viewer: 6270

ROBO DOCTOR คุณหมอหุ่นยนต์ นวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง

E-Newsletter

Wednesday, January 16 , 2019 | Viewer: 409

ชวนออกกำลังกาย ต้านภัยโรคร้าย

Wednesday, July 15 , 2015 | Viewer: 5633

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดในทุกประเทศทั่วโลก รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นวัคซีนขนานเอกในการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังอันตราย 5 โรค

เตือนป่วยภูมิแพ้เลี่ยงกิน‘แมลงทอด’

Wednesday, July 15 , 2015 | Viewer: 7483

แพทย์เตือนผู้ป่วย “โรคภูมิแพ้ เลี่ยงกินแมลงทอด อันตรายถึงชีวิตได้ เผยมีสารฮีทตามีน ทำให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง แมลงทอดที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดนั้น มีสารฮีทตามีน ซึ่งสารตัวนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เตือนไว้ว่า ในแมลงทอด ที่พบสารฮีสตามีน (Histamine) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการของผู้ป่วย

โซเดียมเยอะเกินไป ให้โทษมากกว่าคุณ

Wednesday, July 15 , 2015 | Viewer: 7739

โซเดียมเยอะเกินไป ให้โทษมากกว่าคุณ     
ต้องรู้ว่า การรับประทานเกลือมาก ไตทำงานหนัก คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 10 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 1 ใน 6 ของประชากรทั้งประเทศ

'เครื่องต้มยำ' ยอดสมุนไพรไทยใกล้ตัว

Wednesday, July 15 , 2015 | Viewer: 8548

'เครื่องต้มยำ' ยอดสมุนไพรไทยใกล้ตัว #ต้มยำ หนึ่งในตำรับอาหารไทยอันเป็นที่ร่ำลือในหมู่ชาวต่างชาติด้วยกลิ่นรสอันเผ็ดร้อนแบบไทยแท้ๆ ที่เกิดจากการผสมผสานรสของเครื่องปรุงต้มยำต่างๆ แต่น่าเสียดายว่าเครื่องต้มยำอย่าง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ปัจจุบันนี้กลายเป็นเพียงพืชพรรณประดับจาน และเสริมรสชาติให้อร่อยลิ้นเท่านั้น ทั้งที่เครื่องเทศเหล่านี้เป็นสมุนไพรไทยโบราณที่ล้วนมีคุณอนันต์ในการป้องกันและรักษาโรค

  • First
  • Page 1/12
  • Last
  • goto

Multimedia

โรคเบาหวาน

Friday, December 28 , 2018 | Viewer: 508
ภัยร้ายใกล้ตัว ที่ไม่คาดคิด กับโรคเบาหวาน โรคสุดฮิตของคนไทย