การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีน

โรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อไวรัสหรือแบตทีเรียยังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีโรคเอดส์ระบาดจะพบโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่แรกเกิดโดยฉีดยากระตุ้นให้ร่างกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขึ้นเองจึงจำเป็นอย่างมาก เด็กทุกคนควรได้รับการฉีดยาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยเจริญพันธ์



ในเด็กแรกเกิดวัคซีนที่ต้องได้รับการฉีดคือ บีซีจี ป้องกันวัณโรค และวัคซีนป้องกันการการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี หลังจากนั้นเมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญคือโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ให้ครบ 5 ครั้ง ตามกำหนด หลังจากอายุ 1 ปี ควรได้รับวัคซีนป้องกัน หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไทฟอยด์ วัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องได้รับตามกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีการระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสเจอี ควรได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกัน

ปัจจุบันมีวัคซีนใหม่ที่เริ่มมีการฉีดแพร่หลายในประเทศไทยเช่น ไวรัสตับอักเสบ เอ หรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งความเหมาะสมในการฉีดวัคซีนนี้ควรปรึกษาแพทย์เป็นรายๆ ไป ขอให้ตระหนักตลอดเวลาว่าการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและฉีดวัคซีนป้องกันดีกว่ารอให้เกิดเป็นโรคแล้วให้แพทย์รักษา