การตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านสำหรับตรวจร่างกายโดยเฉพาะที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำในการตรวจแก่ผู้รับบริการ


ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ
       
ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ  เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ  การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า


เทคโนโลยีการรักษา
       
บริการการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้นำอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ  เช่น  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมด้วยโปรแกรมการตรวจตามความประสงค์ของผู้รับบริการ


ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านได้ ดังนี้

 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ที่แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
 •  จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวหรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถตอบ เพื่อพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับท่าน สอบถามรายละเอียดโทร 1719 หรือ 032-616800

ทั้งนี้ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือ แพทย์อายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเพื่อทำการตรวจคัดกรองหรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด 


การบริการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
  • แมมโมแกรม
  • อัลตราซาวนด์
  • เอกซเรย์ปอด

 

การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำของไทยและนานาชาติกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงสถานทูตของประเทศต่างๆ โดยการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อแผนก Corporate Services โทร. 032-616800 ต่อ 1010


การบริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ

 • การตรวจด้วยภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
 • การตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดแสดงภาพสี
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Coronary 64 Slices scanning)
 • การตรวจทางเดินอาหาร (ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
 • การประเมินหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจฟัน (ศูนย์ทันตกรรม)
 • การตรวจสมรรถภาพของปอด
 • การตรวจการได้ยิน (ศูนย์หูคอจมูก)
 • การตรวจทางนรีเวช (ศูนย์สูติ-นรีเวช)
 • การตรวจคัดกรองภาวะวัยทอง
 • การตรวจผิวหนัง (ศูนย์ผิวหนัง)
 • การตรวจสุขภาพหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
 • การตรวจกระดูกและข้อ
 • การตรวจคัดกรองมะเร็ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน 
 • ห้องเจาะเลือด 
 • ห้องตรวจสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น  
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ห้องตรวจภายใน 
 • ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 • ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • นำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้านได้
 • หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ

 

ในกรณีเข้ารับการเอกซเรย์หรือส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น

 • งดอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ และต้องงดจนกว่าจะทำการตรวจเสร็จ

 

ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง

 • เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

 

การชำระเงิน

กรุณาชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ 

 ** ชุดตรวจสุขภาพ Check Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 

 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1-2 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร.1719 หรือ 032 616800
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ  Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร.1719 หรือ 032 616800