คุณมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนไหม?

คุณมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนไหม?

แบบทดสอบหาความเสี่ยงของการเกิดภาวะกระดูกพรุน

 

หลังจากทำแบบทดสอบนี้เสร็จแล้ว
หากคำตอบของคุณคือ “ใช่” เพียง 1 ข้อ แสดงว่า “คุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน และมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้ง่ายกว่าผู้อื่น”


เป็นข่าวดีที่ว่า กระดูกพรุนสามารถตรวจพบด้วยเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อวิเคราะห์หาภาวะกระดูกพรุน

คนใกล้ชิดของคุณอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนเช่นกัน ควรให้คนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักทำแบบทดสอบนี้ด้วย


ปรึกษาปัญหาโรคกระดูก ติอต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร 032-616800