หัวใจ

 การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจ ได้ เช่น ตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นเบาหวาน หรือมีไขมันในเลือดสูง ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้เช่นกัน หรือเอ็กซเรย์แล้วพบว่า ขนาดของหัวใจโตกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว และกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอ่อนกำลังลง ทำให้ห้องต่างๆ ของหัวใจขยายขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูง ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
หัวใจเต้นผิดจังหวะ  คือสัญญาณไม่ควรวางใจ
การตรวจหลอดเลือดทั่วร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ทุกจุด
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหลอดเลือดแดงที่คอตีบตัน
  • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก/ช่องท้องโป่งพอง
  • โรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน