คลินิกสูตินรีเวช

คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินให้บริการครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษา ด้านสูติและนรีเวช อาทิเช่น

 • ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
 • ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานของคู่สมรส
 • ตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด
 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
  • ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินดรม
  • ตรวจเลือด และ บริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างๆ เช่น
   • รับประทานยา
   • ฉีดยา
   • ใส่ห่วง IUD
   • ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
  • บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test)
  • ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธี
   • ส่องกล้อง Colposcope
   • ตัดชิ้นเนื้อ
   • LEEP
  • รักษาโรคทางนรีเวชโดยการทายาและผ่าตัด
  • ผ่าตัดเนื้องอก ของมดลูกรังไข่ ชนิดที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง
   • การผ่าตัดโดยส่องกล้อง Laparoscopic
  • ดูแลรักษาผู้หญิงวัยทองทั่วไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การรักษาโดยตลอด

  ทีมสูติ-นรีแพทย์พร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งทีมวิสัญญีแพทย์พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลการคลอดแบบไม่เจ็บ และให้การดูแลในกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย