คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ ให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการรักษาโรคที่ ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ดังนี้

 • ปวดท้องเฉียบพลัน เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน
 • แผลประเภทต่างๆ
 • ไส้เลื่อน
 • เส้นเลือดขอด
 • นิ่วถุงน้ำดี
 • ก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

          บริการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย และให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด ซึ่งมีการผ่าตัดหลายวิธี ได้แก่

 • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
 • ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
 • ศัลยกรรมหลอดอาหาร
 • ศัลยกรรมส่องกล้อง
 • ศัลยกรรม หู คอ จมูก ศีรษะ และลำคอ

ในการทำการผ่าตัด  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีวิสัญญีแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการให้ยาสลบ จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการ ผ่าตัด และช่วยลดความกังวลของผู้ป่วย วิสัญญีแพทย์จะเตรียมผู้ป่วยโดยการประเมินสภาพทั่วไป ให้คำอธิบาย คำแนะนำ ให้ยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ

การใช้ยาสลบ ยาระงับความรู้สึกสามารถแบ่งประเภทดังนี้:

 • การดมยาสลบ
 • การให้ยาชาเฉพาะส่วน
 • การให้ยาชาเฉพาะที่
 • การให้ยากล่อมประสาท

วิสัญญีแพทย์จะเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัดดังนี้:

 • ระยะเวลาของการวางยา ตั้งแต่นำผู้ป่วยสลบ หรือเริ่มจากการทำให้ผู้ป่วยหลับ
 • ดูแลผู้ป่วยระหว่างวางยา
 • เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้เครื่องตรวจวัดตามความเหมาะสม
 • ติดตามการหายใจ ชีพจรและความดันโลหิต จนกระทั่งผู้ป่วยฟื้นและรู้สึกตัว
 • ติดตามดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้นจนผู้ป่วยตื่นจากยาสลบ
 • ให้ยาบรรเทาปวดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย