คลินิกโรคภูมิแพ้ และหอบหืด

ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง และมลพิษเช่นในปัจจุบัน โรคภูมิแพ้และหอบหืดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น ทำให้ปริมาณของผู้ป่วยของโรคนี้เพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมุ่งมั่นในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังต่อเนื่องและมีอาการกำเริบเป็นระยะ ทีมงานแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมบริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด

อาการที่พบได้ดังนี้:

  • ทางจมูก - โรคหวัดภูมิแพ้ โรคเยื่อจมูกอักเสบ
  • ทางตา - โรคเยื่อบุตาอักเสบ
  • ทางระบบทางเดินหายใจ -โรคหอบหืด
  • ทางผิวหนัง - ผื่นลมพิษ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินให้คำปรึกษา บริการการรักษา และตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ และหอบหืดดังนี้:

  • ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหอบหืด ไอเรื้อรังในผู้ใหญ่และเด็ก
  • ตรวจวินิจฉัย และรักษา การประเมินสภาพอาการหอบหืดที่มีสาเหตุซับซ้อน เช่น ไซนัสอักเสบ ไซนัสเรื้อรัง และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
  • ประเมินสภาพของผู้ป่วยที่แพ้อากาศ อาหาร หรือสารเจือปนในอาหาร
  • ประเมินสภาพผื่นลมพิษ ประเภทที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ และแพ้อาหาร
  • ประเมินสภาพของภูมิแพ้ที่เกิดจาก การแพ้ยา การแพ้เหล็กไนจากแมลงต่างๆ