คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวชให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด

ทีมแพทย์ที่คลินิกกุมารเวชให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย

 • กุมารเวชโรคภูมิคุ้มกันเด็ก
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • พัฒนาการ และพฤติกรรมเด็ก
 • เวชพันธุศาสตร์ หรือโรคพันธุกรรม
 • ทารกแรกเกิด
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 • โรคผิวหนังเด็ก
 • กุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหาร และตับ
 • กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
 • หู คอ จมูก ในเด็ก
 • ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก

นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก ให้เด็กมีสุขภาพดีแล้วนั้น คลินิกกุมารเวช ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง