ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แต่ละนาทีที่ผ่านไปสำหรับผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บคือช่วงเวลาระหว่างความเป็น-ความตาย สิ่งที่สำคัญและสิ่งเดียวที่จะลดโอกาสแห่งความสูญเสียในช่วงเวลาวิกฤติเช่น นี้ได้คือ การดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที
ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ไม่ว่าจะเป็นใคร เวลาใด สถานที่ใด หรือสถานการณ์ใดเราพร้อมเสมอเพื่อผู้ป่วย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฮลิคอปเตอร์ (
Air ambulance) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ทีมงานที่ได้รับการประสานความช่วยเหลือพร้อมบริการท่านในการจัดการดูแลที่เหมาะสม สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้ถูกพัฒนาให้มีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพราะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ประหนึ่งหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ (mobile ICU)
ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย จนเชี่ยวชาญ สามารถตัดสินใจ และให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทันที โดยการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และนอกจากนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ อันประกอบด้วย

    * ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก
    * ศัลยแพทย์ทั่วไป
    * ประสาทศัลยแพทย์
    * กระดูกและข้อ
    * แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    * ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
    * สูติ-นรีแพทย์
    * วิสัญญีแพทย์
    * แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
    * รังสีแพทย์
    * กุมารแพทย์
    * ศัลยกรรมระบบประสาท
    * อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใดหากต้องการความช่วยเหลือ ขอให้นึกถึง
 ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร 032 616 888 หมายเลขนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักได้