Centers and Clinics /

ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย

แต่ละนาทีที่ผ่านไปสำหรับผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บคือช่วงเวลาระหว่างความเป็น-ความตาย สิ่งที่สำคัญและสิ่งเดียวที่จะลดโอกาสแห่งความสูญเสียในช่วงเวลาวิกฤติเช่น นี้ได้คือ การดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที