คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที แต่การตรวจสุขภาพประจำบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพยังให้บริการตรวจสุขภาพอื่นๆดังนี้

 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดั้งนี้ 
 • การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 • เจาะเลือดและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 • ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
 • ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้ 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
ติดต่อที่: แผนกบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1
โทร:
            +66 (032) 616 800    
แฟกซ์:
         +66 (032) 616 801
อีเมลล์:
huahin@bangkokhospital.com