โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีทีมแพทย์เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีทีมแพทย์เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การรักษาโรคดังกล่าว ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย สามารถวินิจฉัยและให้การรักษากับผู้ป่วยได้ โดยมีบริการ ดังนี้

  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลังและระบบประสาท
  • การผ่าตัดกระดูกหัก และข้อต่อเคลื่อน
  • การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกและข้อหัก