Centers&Clinics

See a complete listing of available centers and clinics at Bangkok Hospital.

 • สมอง และระบบประสาท

  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้มีบริการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คลินิกหลอดเลือดสมองและระบบประสาท เน้นการบริการ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

 • กระดูก และข้อ

  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีทีมแพทย์เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การรักษาโรคดังกล่าว ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย สามารถวินิจฉัยและให้การรักษากับผู้ป่วยได้

 • การส่งเสริม และดูแลสุขภาพ

  การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที แต่การตรวจสุขภาพประจำบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

 • ตา หู คอ จมูก

  อวัยวะทุกอวัยวะของมนุษย์มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ “ดวงตา” ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน คำว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจก็ยังถูกต้องเสมอ เพราะคงไม่มีใครอยากให้ดวงตา มีความผิดปกติจนถึงขั้นต้องสูญเสียดวงตาไป

 • ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย

  แต่ละนาทีที่ผ่านไปสำหรับผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บคือช่วงเวลาระหว่างความเป็น-ความตาย สิ่งที่สำคัญและสิ่งเดียวที่จะลดโอกาสแห่งความสูญเสียในช่วงเวลาวิกฤติเช่น นี้ได้คือ การดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

 • คลินิกกุมารเวช

  คลินิกกุมารเวชให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด

 • ระบบทางเดินอาหาร และตับ

  ระบบทางเดินอาหาร ในร่างกายของคนเราประกอบด้วย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญ เพราะเป็นจุดที่เรารับประทานอาหารและสารอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกาย

 • ปอด และระบบทางเดินหายใจ

  ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง และมลพิษเช่นในปัจจุบัน โรคภูมิแพ้และหอบหืดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น ทำให้ปริมาณของผู้ป่วยของโรคนี้เพิ่มขึ้น

 • การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  การดูแลผู้ป่วย ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพ ประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทางทุกด้านของอายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

 • ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

  บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ ให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม

 • คลินิกสูตินรีเวช

  ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น

 • ทันตกรรม

  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานการดูแลและการจัดการระดับสากลจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขานั้น มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัย จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอให้มีความพร้อมเพื่อครอบคลุม

 • ผิวพรรณ และ ศัลยกรรมตกแต่ง

  นวัตกรรมความงาม เพื่อสุขภาพผิวที่ดี ด้วยศักยภาพในการบริการดูแลสุขภาพผิวพรรณ ความงาม และรักษาโรคผิวหนัง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด ในการดูแลผิวพรรณ และความงามแห่งเรือนร่างให้เหมาะกับคุณ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผิวสวย สุขภาพดีที่คุณมั่นใจ

 • หัวใจ

  การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจ ได้ เช่น ตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นเบาหวาน หรือมีไขมันในเลือดสูง ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้เช่นกัน หรือเอ็กซเรย์แล้วพบว่า ขนาดของหัวใจโตกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว และกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอ่อนกำลังลง ทำให้ห้องต่างๆ ของหัวใจขยายขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูง ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

EMERGENCY SERVICES

AWARDS & ACCREDITATIONS

Special medical services & treatment & technology offere by BHQ