HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

วางใจให้เราช่วยดูแลหัวใจคนไทย ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในทุกมิติของหัวใจ

 
รายการตรวจ ราคา(บาท)
1. สวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหรือข้อมือ  46,000 
2. สวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ขาหนีบหรือข้อมือ 185,000
3. ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ โดยหัวใจไม่หยุดเต้น  650,000 – 850,000
4. ตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง
4,000*
5. ตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือด รวมถึงสุขภาพปอด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง
8,800**
 

หมายเหตุ : 
 
  • * ไม่รวมค่าอายุรแพทย์หัวใจ 
  • ** ไม่รวมค่าแพทย์อ่านผล 
  • ขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดนี้เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น/ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • การใช้แพคเกจขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์
  • รายการที่ 1-2 สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
โทร. 02 310 3000 หรือ 1719
Email: [email protected]