HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

ไทยช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 เราขอดูแลหัวใจคนไทยทุกคน..ด้วยความห่วงใย
 
 
รายการตรวจ ราคา(บาท)
1. สวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหรือข้อมือ  46,000 
2. สวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ขาหนีบหรือข้อมือ 185,000
3. ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ โดยหัวใจไม่หยุดเต้น  650,000 – 850,000
4. ตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง
4,000*
5. ตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือด รวมถึงสุขภาพปอด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง
8,800**
 
  • ส่วนลด 50%   ค่าห้องพักผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต***


หมายเหตุ : 
 
  • * ไม่รวมค่าอายุรแพทย์หัวใจ 
  • ** ไม่รวมค่าแพทย์อ่านผล 
  • *** ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือด
  • ขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดนี้เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น/ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • การใช้แพคเกจขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์
  • รายการที่ 1-2 สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ