HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

ไทยช่วยไทยสู้ภัย COVID-19


 

ขอมอบรายการ “ไทยช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” เพื่อช่วยให้คนไทยแข็งแรงดังเดิม ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ห่วงใยคุณ

 
 • ส่วนลด 50% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต*
 • ส่วนลด 30% สำหรับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ** ได้แก่ X-ray, MRI, CT, Echocardiogram (Echo) และ Exercise Stress Test (EST) เป็นต้น
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719

  * ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องการให้เลือด การลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด อุปกรณ์กายภาพทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด

  ** ไม่รวม PET/CT, Oncology Imaging, Radiotherapy เครื่องมือในห้องผ่าตัด และค่าแพทย์อ่านผล
  ส่วนลดนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น / ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  100 บาท/ครั้ง เพื่อเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

  โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนไทย สู้ภัย COVID-19 ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 100 บาท/ครั้ง***  เพื่อเข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 คืนที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย
  สอบถามข้อมูลรถพยาบาลฉุกเฉินได้ที่ โทร.1724

  *** รวมค่าแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย/อัตราดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ โปรโมชั่นอื่นได้