HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือดด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Coronary Calcium Score)แพคเกจตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือดด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Coronary Calcium Score)

แพตเกจตรวจราคา   4,000  บาท / ปกติ 6,000 บาท 

เงื่อนไขการใช้บริการแพคเกจ
  1. ราคานี้ไม่รวมค่าอายุรแพทย์หัวใจ
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  3. ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยเท่านั้น
  4. ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 สิงหาคม 2563


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโทรทำนัดล่วงหน้าได้ที่ Cardiac Imaging 
โทร. 02-755-1292, 02-755-1294 
เวลา 08.00 – 17.00 น.