HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

การตรวจแคลเซียม และหินปูน ที่หลอดเลือดด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Calcium score)กลุ่มเสี่ยงที่ควรรับการตรวจ  

  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • ไขมันในเลือดสูง
  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • น้ำหนักเกินมาตรฐาน
  • สูบบุหรี่
  • ไม่ออกกำลังกาย
  • อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
การตรวจแคลเซียม และหินปูน ที่หลอดเลือดด้วยเครื่อง CT 256 Slice  (CT Calcium score) ราคา 6,000 บาท


วันนี้ – 31 ธ.ค. 63


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำนัดล่วงหน้าได้ที่ Cardiac Imaging
โทร. 02-755-1292, 02-755-1294
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.