HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจเหมาจ่ายการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม แผลเล็ก ด้วยเทคนิคสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2562แพคเกจเหมาจ่ายการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม แผลเล็ก ด้วยเทคนิคสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด

นอนโรงพยาบาล 4 คืน ราคา 1,500,000 บาท 

เทคนิคการเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบแผลเล็ก ด้วยการใช้สายสวน หรือที่เรียกว่า"TAVI" (Transcatheter Aortic Implantotion)
แผลมีขนาดเล็กลดความบอบช้ำ ไม่ต้องผ่าตัดเปิดแผลใหญ่ กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ราคานี้ รวมลิ้นหัวใจ 1 ลิ้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ทำหัตถการแล้ว
  3. ไม่รวมการเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ, ไม่รวมยากลับบ้าน
  4. ราคา ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 คลินิกหัวใจ โทร. 02 310 3370, 02 755 1371 หรือ Contact Center โทร. 1719 (24 ชม.)
 Email : info@bangkokhospital .com