HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องปอดแผลเล็ก

mis-lung-heart


ลดความเสี่ยงและอาการแทรกซ้อน รักษาโรคปอด อาทิ มะเร็งปอด เนื้องอกต่อมไทมัส  กล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี มะเร็งหลอดอาหาร
แผลเล็ก เจ็บน้อย ภาวะแทรกซ้อนต่ำ นอน รพ. สั้น ฟื้นตัวไว
แพคเกจราคา 398,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

สอบถามเพิ่มเติมที่ รพ.หัวใจกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
อีเมล : info@bangkokhospital.com