HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

Preventive Heart & Lipid Check up Package

 
การตรวจเช็กหัวใจ ทั้งโครงสร้าง กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจว่าทำงานสัมพันธ์กันมากแค่ไหนนั้นมีความสำคัญ หากอายุยังไม่มาก ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไม่พบปัจจัยเสี่ยง ทั้งเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สามารถดูแลตนเองได้ตามปกติ แต่หากพบปัจจัยเสี่ยงหรือมีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจเช็กสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปีกับแพทย์เฉพาะทางหัวใจเพื่อดูแลหัวใจให้แข็งแรงไปอีกนาน

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดทำแพคเกจเพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่นำมาสู่การเกิดโรค ที่ยังไม่มีอาการ และกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้สามารถประเมินและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้
 
รายการตรวจ

Package Preventive
Heart - Silver Program

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

Package Preventive
Heart - Gold Program*

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
.

Package Preventive
Heart - Platinum Program*

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่า 1 ข้อ

ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง
พบแพทย์ตรวจสุขภาพหัวใจ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด CBC
การทำงานของไต Creatinine plus GFR
ไขมัน Cholesterol
HDL
LDL
Triglyceride
การตรวจหาน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
ตรวจสอบสมรรถภาพตับ SGPT
ตรวจสอบสมรรถภาพตับ SGOT
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ศูนย์สมอง)

Carotid Doppler -
วัดการแข็งตัวของหลอดเลือด Vascular Screening (ABI) -
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยไม่มีการฉีดสารทึบรังสี
MRI without contrast for coronary artery scan or LV function
การถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมอง
ด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
IMG-M.R.A. Brain (only) (Location: Cardiac Imaging) -
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ด้วย 256-Slice CT Scan
ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด
CV CTA 256 Silice  + Calcium Score -
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ด้วย 256-Slice CT Scan 
CV CTA 256 Silices CORONARY & CAC - -
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ด้วย 256-Slice CT Scan 
CV CTA 256 Silices Whole Aorta - -
อัตราค่าบริการ 11,900 27,000 62,000
* การตรวจสุขภาพหลอดเลือดหัวใจสามารถประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมในระยะเวลา 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับอาการ และพยาธิสภาพของหลอดเลือดของผู้ป่วย

เงื่อนไขการรับบริการ
  • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน โทร. 02-755-1487-8
หรือ Contact Center โทร. 1719 (24 ชม.)
Email :[email protected]