HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Valentine’s Day

Bangkok-Heart-Valentine
 
 
การตรวจเช็กหัวใจ ทั้งโครงสร้าง กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจว่าทำงานสัมพันธ์กันมากแค่ไหนนั้นมีความสำคัญ หากอายุยังไม่มาก ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไม่พบปัจจัยเสี่ยง ทั้งเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สามารถดูแลตนเองได้ตามปกติ แต่หากพบปัจจัยเสี่ยงหรือมีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจเช็กสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปีกับแพทย์เฉพาะทางหัวใจเพื่อดูแลหัวใจให้แข็งแรงไปอีกนาน

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดทำแพคเกจเพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่นำมาสู่การเกิดโรค ที่ยังไม่มีอาการ และกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้สามารถประเมินและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้

วาเลนไทน์ปีนี้มอบของขวัญให้หัวใจของคุณพองโตหลอดเลือดหัวใจแข็งแรงด้วยแพคเกจดูแลหัวใจราคาพิเศษ
 
ซื้อแพคเกจ Preventive Heart – Silver package  11,900.-
รับสิทธิ์ซื้อแพคเกจตรวจค้นหาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
ในราคาชุดละ 2,250 บาท


ซื้อแพคเกจ Superior Heart EST/ECHO  2 แพคขึ้นไป
รับสิทธิ์ซื้อในราคาชุดละ 8,500 บาท

ซื้อแพคเกจ Healthy Heart  2 แพคขึ้นไป 
รับสิทธิ์ซื้อในราคาชุดละ 9,800 บาท

 
รายการตรวจ

Package Superior
Heart Screening​

Echo/EST

 

Package Preventive
Heart - Silver Program

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

Healthy Heart

 

 

ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง
พบแพทย์ตรวจสุขภาพหัวใจ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด CBC
การทำงานของไต Creatinine plus GFR
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ TSH -
ไขมัน Cholesterol
HDL
LDL
Triglyceride
น้ำตาลในเลือด FBS
การตรวจหาน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C -
ตรวจสอบสมรรถภาพตับ SGPT/ALT
SGOT/AST
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
วัดการแข็งตัวของหลอดเลือด Vascular Screening (ABI) -
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง/ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Echocardiography / Exercise Stress (EST) - -
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและ หลังการออกกำลังกาย/ หรือก่อนและหลังการให้ยา Exercise Stress Echo/ Dobutamine Stress Echo - -
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยไม่มีการฉีดสารทึบรังสี
MRI without contrast for coronary artery scan or LV function - -
ราคาปกติ 9,900 บาท 11,900 บาท 12,400
* การตรวจสุขภาพหลอดเลือดหัวใจสามารถประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมในระยะเวลา 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับอาการ และพยาธิสภาพของหลอดเลือดของผู้ป่วย  

เงื่อนไขการรับบริการ
  • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-310-3000 หรือ โทร. 1719 (24 ชม.)
Email :info@bangkokhospital.com