HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ โดยไม่ต้องทำให้หัวใจหยุดเต้น (CABG Off-Pump)

หมดอายุ: 31 มกราคม 2563

 

แพคเกจบายพาสหลอดเลือดหัวใจ 680,000 - 850,000 บาท*

* ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากผนังหลอดเลือดหัวใจมีความหนามากขึ้น ทำให้เลือดไหลผ่านไม่สะดวก ส่งผลให้หัวใจขาดเลือดได้ในที่สุด ซึ่งความหนาของผนังหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลจากไขมันหรือพังผืดไปเกาะ หากเป็นไขมันมักมาจากไขมันในร่างกายเป็นตัวกระตุ้น แต่ถ้าเป็นพังผืดอาจมาจากความเสื่อมหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้าไปกระตุ้น อ่านต่อ

เงื่อนไขการใช้บริการ:

เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น:


1. ผู้ป่วยต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี
2. ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะไตล้มเหลว หรือมีภาวะโรคไตขั้นรุนแรง / ไตวาย ที่ต้องทำการล้างไต
 

อัตราค่าบริการแพคเกจรวมถึง

1. ค่าห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยหลังผ่าตัด (CCU) 2-3 คืน ห้องพักผู้ป่วยหัวใจ 5 คืน หลังผ่าตัด (รวมถึงค่าบริการพยาบาล ค่าอาหารและค่าห้องพัก) รวมทั้งสิ้น 8 คืน (นับจากวันที่ผ่าตัด)
2. ค่าศัลยแพทย์ ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและนักกายภาพ
3. ค่าจองเลือดก่อนผ่าตัด
4. การตรวจวินิจฉัยในห้องแล็ปและ X-Ray หลังการผ่าตัด

อัตราค่าบริการแพคเกจไม่รวมถึง

1. การตรวจวินิจฉัยใด ๆ ก่อนการผ่าตัด เช่น การตรวจสวนหัวใจ และการตรวจวินิจฉัยต่าง ๆ
2. ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาลก่อนผ่าตัด รวมถึงค่าห้องและค่าบริการพยาบาลหลังการผ่าตัดที่เกินกว่าจำนวนวันที่กำหนดไว้ในแพคเกจ
3. ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน
4. ค่าอุปกรณ์พิเศษที่อาจจำเป็น
5. ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
6. ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัดภายหลัง
7. ค่าใช่จ่ายพบแพทย์เพื่อติดตามอาการหลังการผ่าตัด

การผ่อนชำระ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

- ผ่อน 0% นาน 6 เดือน  กับบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย (BDMS-KBank Co-brand) 
 

- ผ่อน 0%  นาน 3 เดือน

กับบัตรเครดิตซิตี้แบงค์, บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 หมายเหตุ:
 

  1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 มกราคม 2563
  2. สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. หัวใจกรุงเทพ
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ กรุณาติดต่อ

หัวใจสายด่วน 089 814 7064   (8.00-17.00 น.)
Contact center 1719              (24 ชั่วโมง)

Email: info@bangkokhospital.com

Rating

คะแนนโหวต: 9.2 of 10, จากจำนวนคนโหวต 597 คน