HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

รพ.หัวใจกรุงเทพ มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ

เทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน “รพ.หัวใจกรุงเทพ มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ”

โดยมี รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล แพทย์ปฏิบัติการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน และผู้อำนวยการอาวุโสอายุรแพทย์หัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ  และ นพ.วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.หัวใจกรุงเทพ ร่วมให้ความรู้ในแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเน้นตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์ที่ถูกต้องชัดเจนในทุกรายละเอียด แพทย์จะหาวิธีการในการรักษาที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งข้อดีของการสวนหัวใจผ่านข้อมือ ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ที่อาจเกิดได้จากการใส่สายสวนหัวใจทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ ช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลให้สั้นลง ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ทันทีหลังการผ่าตัด หากผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือหลอดเลือดตีบที่รุนแรงและมีหลายเส้น แพทย์จะทำผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ ช่วยให้หัวใจกลับมาแข็งแรงขึ้นได้อีกครั้ง ณ ห้องประชุม Tearoom ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ

เทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ
เทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ
เทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ