HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 แผนที่และการเดินทาง

โรงพยาบาลของเรา

ตำแหน่งของโรงพยาบาลในเครือฯ ( 23 โรงพยาบาล )

โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

GPS : 13.7484071,100.5835079

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel : 0 2310 3000 หรือ 1719
Fax : 0 2310 3327 หรือ 0 2318 1546
Email : [email protected]
GET DIRECTION
GPS : 13.7484071,100.5835079
GPS : 13.747975,100.58363

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel : 0 2310 3000, 0 2310 3370 หรือ 1719
Fax : 0 2310 3088 หรือ 0 2310 3327
Email : [email protected]
GET DIRECTION
GPS : 13.747975,100.58363
GPS : 13.748546,100.582709

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel : 0 2310 3000, 0 2310 3370 หรือ 1719
Fax : 0 2310 3327 หรือ 0 2318 1546
Email : [email protected]
GET DIRECTION
GPS : 13.748546,100.582709
GPS : 13.7378279,100.5126118

โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์

624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel : 0 2118 7888 หรือ 1719
Fax : 0 2118 7800
Email : [email protected]
GET DIRECTION
GPS : 13.7378279,100.5126118
GPS : 13.8057,100.039165

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
Tel : 034 219 600
Fax : 034 217 817
Email : [email protected]
GET DIRECTION
GPS : 13.8057,100.039165