HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 เกร็ดความรู้สุขภาพหัวใจ

เกร็ดความรู้สุขภาพหัวใจ

โรคหัวใจ... เรื่องใกล้ๆ ไม่ไกลตัว

ถ้าเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่า สุขภาพของเรา จะเป็นอย่างไรในอนาคต และป้องกันได้ก็เป็นสิ่งดี !! คุณผู้อ่านหลายท่าน คงอยากมีสุขภาพดีไปนานๆ แต่วิถีชีวิตของคนเต็มไปด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ รับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และขาดการออกกำลังกาย จะเห็นได้จากสถิติการเจ็บป่วยและการตายไม่ได้ลดลงเลย โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรโลก ถึงแม้โรคหัวใจจะเป็นโรคที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้
 

เพิ่มเติม