HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 เกร็ดความรู้สุขภาพหัวใจ

เกร็ดความรู้สุขภาพหัวใจ

โรคหัวใจ 1 ใน 3 โรคร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้ง่าย | Bangkok Heart Hospital

Heart Attack
 

โรคหัวใจ (Heart Attack)  

               
          นับจากวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงหัวใจเต้น นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีชีวิตของคนเรา...หัวใจจึงเป็นอวัยวะสำคัญที่ควรใส่ใจดูแล ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เราได้ยินเสียงหัวใจเต้นอยู่ได้นานที่สุด แต่เพื่อให้เสียงหัวใจนั้นเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอ บ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของชีวิตด้วย
           
            โรคหัวใจ (Heart Attack) ติดอันดับ 1 ใน 3 โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดมาตลอด และปัจจุบันก็มีแนวโน้มสถิติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี นั่นเป็นเพราะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เต็มไปด้วยความเร่งรีบและตึงเครียด เรื่องอาหารการกินที่เปลี่ยนมานิยมอาหาร fast food แบบตะวันตกมากขึ้น กินผัก กินปลาน้อยลง รวมทั้งคนที่สูบบุหรี่ อ้วน หรือไม่ออกกำลังกาย เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญของโรคหัวใจ (Heart Attack) ของคนไทย โดยเฉพาะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

          ดังนั้น วิธีป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Heart Attack) ที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น และควรจะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำ โดยเฉพาะคนที่มีอายุย่างเข้า 40 - 50 ปี หากพบว่ามีภาวะไขมัน น้ำตาล หรือความดันโลหิตสูง ก็ต้องดูแลสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และหากได้ตรวจเช็คสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยก็จะยิ่งดี เพราะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั้น บางคนไม่ได้มีอาการเตือนของโรคแสดงออกมา แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงกับภาวะหัวใจล้มเหลว หรือที่เรียกว่า Silent heart attack ได้เช่นกัน

          สำหรับคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจ (Heart Attack) หรือเปล่า สามารถสังเกตได้จากอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เป็นอาการเจ็บแปลบที่หน้าอก และอาจจะมีอาการร้าวไปที่คอ แขนทางด้านซ้าย หรือมีอาการปวดที่กราม หรือเจ็บหลังบ้าง อาการเหล่านี้เตือนให้ควรไปพบแพทย์หัวใจได้แล้ว ส่วนรายที่มีอาการหนัก เช่น แน่นหน้าอกมากเหมือนมีก้อนหินมาทับอยู่ หรือเจ็บหน้าอก (Heart Attack) ตื้ออยู่นานๆ นี่เป็นอาการที่ชัดเจนว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ และกำลังจะมีอาการหัวใจล้มเหลว (Heart Attack) ซึ่งควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

            เพราะคนไทยมีโอกาสเสี่ยงและเป็นโรคหัวใจมาก (Heart Attack) ขึ้นนั่นเอง ทำให้การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาจึงต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นตามมา โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มาใช้ที่นี่ เพื่อให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย โดยใช้เทคโนโลยี 3-tesla MRI หรือเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 256-slice CT scan computer หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่สุด เป็นต้น ส่วนการรักษา เรามีห้องผ่าตัดปลอดเชื้อที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดจากเยอรมนี รวมทั้งวิธีการผ่าตัดแบบไม่ใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม (Off-Pump CABG) ซึ่งเป็นการผ่าตัดขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่ ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด และผู้ป่วยก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังมีบริการติดตามและดูแลผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจอย่างครบวงจร

                      และหากใครสนใจจะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโรคหัวใจ (Heart Attack) รวมทั้งการป้องกันและรักษา คลิกเข้าไปที่ www.bangkokhearthospital.com ซึ่งมีรายละเอียดของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ข้อมูลความรู้ด้านโรคหัวใจ(Heart Attack) มากมาย รวมทั้งยังฝากคำถามถึงคุณหมอหัวใจโดยตรงได้อีกด้วย
 
            ใส่ใจ...ดูแลหัวใจตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้จังหวะหัวใจที่บ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีอยู่กับเราไปได้นานๆ ปราศอาการโรคหัวใจ (Heart Attack)
 
 
 
Heart Tips: ชีวิตยืนยาว ห่างไกลโรคหัวใจ
 
            การปฏิบัติตนให้มีชีวิตยืนยาวและห่างไกลจากโรคหัวใจ (Heart Attack) นั้น มีอยู่ 7 ประการ ด้วยกันคือ
  1. งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงน้ำชา กาแฟ ของเสพติดมึนเมา
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  3. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  4. ควบคุมจิตใจ และอารมณ์ อย่าให้มีความเครียด
  5. ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ รับประทานผักผลไม้ที่มีกากใย
    มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือเจียวน้ำมัน
  7. พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีป้องกันรักษาโรคหัวใจ (Heart Attack) และเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
 
ที่มาจาก ww2.bangkokhearthospotal.com