HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

การรักษา

นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยและร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำและช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีอย่าง 256-Slice CT Scan เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่เพียงช่วยให้รักษาได้ตรงจุด แต่ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยวิ่งสายพานไม่ไหว

เพิ่มเติม

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiovascular MRI:CMR)

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการตรวจหัวใจที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้ใช้รังสีเอ็กซ์เรย์

เพิ่มเติม

การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( Multi-slice CT Scan)

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า CT scan ซึ่งเป็นเครื่องมือทางรังสี ที่ใช้ตรวจภายนอก เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายใน เช่นเดียวกับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่จะสามารถให้ภาพได้หลายภาพแต่มีความละเอียดสูง 

เพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

เพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

สัญญาณอันตราย แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก หน้าหรือปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัวหรือมองไม่เห็น ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่มีสาเหตุ อาการเวียนหัว หรือวูบแบบเฉียบพลัน

เพิ่มเติม