HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

การรักษา

การตรวจ M.R.A Brain เพื่อดูสภาพเส้นเลือดสมอง

ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางหลอดเลือดทั้งร่างกาย (Total Body Vascular)
 

 

 • โรคหลอดเลือดสมองโป่ง เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ในคนปกติทั่วไปในทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนมากพบในคนอายุ 40-60 ปี เพศหญิงพบมากกว่าเพศชายเล็กน้อย
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งมักจะตรวจพบเมื่อมีอาการแตก ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเกิดหลอดเลือดสมองโป่งแตกในสมอง (Rupture Aneurysm) จะมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง คือ 50%, เกิดความพิการ 25% และสามารถหายเป็นปกติแค่ 25% แต่หากตรวจพบหลอดเลือดสมองโป่งก่อนที่จะแตกจะมีอัตราการเสียชีวิตเพียง 2-3%, เกิดความพิการ 7% และกว่า 90% สามารถเป็นปกติ ดังนั้น ถ้าเราสามารถวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมองโป่งที่ยังไม่แตกและรักษาตั้งแต่แรกก็จะได้ผลที่ดีกว่า เพราะจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการลงได้

 

สาเหตุ
 

          เกิดจากผนังเส้นเลือดแดงเส้นใดเส้นหนึ่งส่วนแขนงอ่อนแรง โดยกลไกการเกิดเชื่อว่า เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดของผนังเส้นเลือด หรือ เกิดจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากผนังหลอดเลือดถูกแรงดันกระแทกอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้ผนังผิดปกติ แล้วจึงถูกดันให้โป่งเป็นกระเปาะออกมา ซึ่งหลอดเลือดโป่งในสมองที่เสี ยงต่อการแตก จะขึ้นอยู่กับขนาดและ ตำแหน่งของเส้นเลือดสมองโป่ง , รูปร่างของเส้นเลือดที่โป่ง, อายุและเพศของคนไข้ รวมถึงสุขภาพและประวัติครอบครัวของคนไข้
 

ปัจจัยเสี่ยง
 

1. การสบูบหุรี่
2. ความดันโลหิตสูง
3. การดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากเป็นประจำ
4. มีระดับไขมัน ในเลือดสูง
5. การรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำ
 

อาการเตือน
 

 • โดยทั่วไป จะไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติก่อนแตก
 • ในรายที่มีอาการโดยส่วนใหญ่ จะมีอาการดังต่อไปนี้
  1. ปวดศีรษะมากอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหรือเหมือนหัวจะระเบิด บางรายจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วย
  2. หนังตาตก มองเห็น ภาพซ้อน หรือตาเหล่กะทันหันและจักษุแ พทย์สาเหตุไม่พบ


การป้องกัน
 

ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาเส้นเลือดสมองโป่ง ก่อนที่จะมีอาการแตก โดยกรณีที่ควรตรวจหาอย่างยิ่ง คือ
 

 1. เมื่อมีญาติสนิทระดับที่1 (บิดา มารดา พีน้อง หรือบุตร) ที่มีเส้นเลือดในสมองแตก 1 คน และมีญาติสนิทระดับที่1 หรือ ระดับที่2 (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือหลาน) มีเส้นเลือดในสมองแตกอีก 1 คน
 2. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคถุงนำ ในไต
 3. ผู้ที่เคยมีเส้นเลือดในสมองแตก และได้รับการรักษาแล้ว
 4. ผู้ที่มีอายุ 40-60 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

    

ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางหลอดเลือดทั้งร่างกายอื่นๆ (Total Body Vascular)

ชุดที่ 1 การตรวจ ABI เพื่อดูสภาพเส้นเลือดที่ขา 

ชุดที่ 2 การตรวจ Carotid เพื่อดูเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง

ชุดที่ 3 การตรวจ Aneurysm Screening เพื่อดูเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองบริเวณหน้าอกและช่องท้อง


Total Body Vascular 4โรค